Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

232, 7 doplň: neviemť, bych jednau jím (pytlíkem) ſeel Arch. m. Pr. 1046, 18a (1502)

24 v § 102 má býti v § 106

233, 14 zd. doplň: žena, jenžto krevné plutie trpieše Mat. 10, 20 Čtenie Ben. 32 fluxum sanguinis

12 zd. doplň: časové ku plunij Otc. 171b navigationis, usilujíce v pluni Mar. 6, 48 Čtenie Ben. laborantes in remigando

234, 2 doplň: Kliment Bosák O pravdě spasitedlné položil to mrzké slovo Słuje měv říci slove Blahoslav, Gram. 286

235, 11 doplň: (Leviatan) zarzv neskrovným hlasem AlxOstř. 11b 2,75

14 nedoložen oprav: jako lev rzyty od stonánie Zrc. Aug. 66b

236, 11 neczygyu má býti neczyyu

237, 7 doplň: obuty nohy OtcS. 65b

244, 18 zd. před blesknu, blesknúti vlož: bleknu, bleknúti. Aor. sil. bleče: „Ještě mluvíš?“ vlk tak bleče Baw. Ezop 291 (20a)

245, 23 doplň: po wydchnuti duše OtcS. 648

8-7 zd. škrtni: drzenie .... Kat. v. 2161 a vlož na str. 257, ř. 6 – u podrzeny Kat. 2161 je omyl m. u potčení

4 zd. doplň: wydunul sem to Praž. Agg. I, 9, duch Páně podunul na ně t. Is. 40, 7; viz dmu,dúti str. 185 (Zubatý, Jag. Arch. 16)

246, 5 doplň: (bratr nemocný) zdwyhnyeſſe ſye vzhóru Frant. 79a, pozdwihniechu Třeb. Ez. 19, 20

20 k hlédnu, -núti doplň: ve všech chudých...podobnost a tvárnost Kristovu prohlednyſſe Frant. 52a, na nás každého pilně wzhlede Otc. 4a, wzhlede k nebi suspexit ad celum Quadrag. NUK I C II , 30a, ohled sě zasě TrojT. 4, 1, wzhled naň Filip i vece Alxp. 11

6 zd. doplň: Part. hnuv: (Alexander) hnuw vojskem Alxp. 13 – heb: rucě podheb Roud. VI Fg 60

250, 24 n. k mknu, mknúti doplň: nepomczzenv pravdu Frant. 72b, aby jí pomohl v komoře ložnici pomknúti Tkač 117 immobili veritate, (peníze) měly položeny býti na masopust bez pomčenie Tkač 311 (1503), aby se jemu třmen nepomekl Zrc. sas. Jevíčko ČMM 2, 125, 12, nebesa zavřel neb zamekl Zrc. sas. 2a, otmeknuti Arch. m. Pr. 1046, f. 17b

13 zd.n. k mlknu, -núti doplň: tak řekši vmlcze Alžb. 491b, Hektor vmlcže TrojT. 41a (97b)

6 zd.n. k niknu, niknúti doplň: róžek malý wyniče mezi nimi ŠtítOp. 75, pronicže meč skrze helm Alxp. 46, ſnikſſe ſie v radu Živ. Jos. (Krok 2) 255b

2 zd.n. k -nuknu, -núti doplň: svolav lid a ponvk, aby mlčeli Frant. 76a

251, 14 n. k pľnu, -núti doplň: Mikuláš plinu proti Alexandrovi Alxp. 238a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).