Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<552553554555556>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD

Sekce jazyka a literatury

HISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

DÍL III.

TVAROSLOVÍ

II. ČASOVÁNÍ

S opravami a doplňky akademika Františka Ryšánka

Vazbu navrhl Jiří Ledr

Vydalo Nakladatelství Československé akademie věd

jako svou 715. publikaci

Odpovědný redaktor dr. Jaroslav Vácha

Technický redaktor Jan Rejdal

Ofsetem vytiskla Svoboda, grafický závod, n. p., Praha

Formát papíru 70×100 cm – 43 AA, 43,61 VA –

D-583229

Náklad 1250 výtisků – 12/5 – 3. vydáni

Cena váz. výtisku 43,- Kčs

56/VI-1

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).