Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

svatý, nebo umenšeny sú pravedlnosti ot synóv člověčích. Ps11,3 Ješutná mluvili jednak prokní k bližniemu svému, rty ducholové, v srdcu a srdcem mluvili sú. Ps11,4 Zatratí hospodin rozličné rty ducholové, jazyk zlostiv. Ps11,5 Jišto řekli sú: „Jazyk náš vzvelbíme, rty našě ot nás sú. Kto náš hospodin jest?“ Ps11,6 „Pro hubenstvie pracných a vzdychánie chudých nynie vstanu,“ die hospodin. „Vložu v uzdraveňú, věrně zděju v něm.“ Ps11,7 Mluva božé, mluva čistá, střiebro ohněm skušováno, seznáno země, čištěno sedmkrát. Ps11,8 Ty, hospodine, schováš ny a ostřěžeš ny ot narozenie toho na věk. Ps11,9 V ochodě nemilostiví chodie, podlé mnostvie výsosti tvé rozmnožili sú syny ľudské.

XII.

Ps12,1 Dokovad, hospodine, zapomínáš do koncě, dokovad otvracuješ obličej svój ote mne? Ps12,2 Kak dlúho uložu rady v duši méj, bolest v srdcu mém přěs den? Ps12,3 Dokovad povyšovati sě bude nepřietel mój nade mnú? Ps12,4 Vzezři a uslyš mě, hospodine bože mój.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).