Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jest Kristus. SymbAth1,36 Jenž trpěl jest za spasenie naše, sstúpil k dolejším, třetí den vstal z mrtvých. SymbAth1,37 Vstúpil na nebesa, sedí na pravici boha otcě všemohúcieho, odtad příchoz jest súditi živých i mrtvých. SymbAth1,38 K jehožto příchodu všickni ľudie vstáti majú s těly svými i navratitedlni sú z činóv vlastních počet. SymbAth1,39 A již dobřě činili sú, pójdú v život věčný, ale kteříž zle, v oheň věčný. SymbAth1,40 Toto jest viera křěsťanská, jedno ač ktož koli věrně a tvrdě věřil by, spasen býti nemohl by.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).