Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

přikázaní tvých žádách. Ps118,132 Vzezři na mě a smiluj sě nade mnú, podlé súda milujúcích jmě. Ps118,133 Chody mé zprav podlé mluvy tvé, aby nepanoval mi všeliký u pravosti. Ps118,134 Vykup mě ot potup ľudských, abych ostřiehal přikázaní tvých. Ps118,135 Obličěj tvój prosvěť nad tvým sluhú a nauč pravedlnostem mě tvým. Ps118,136 Východ vód vyvedly sú oči moji, nebo neostřiehali zákona tvého. Ps118,137 Pravedlný si, hospodine, a pravý jest súd tvój. Ps118,138 Přikázal si pravedlnost svědečstvie tvá a pravdu tvú přieliš. Ps118,139 Misati mi kázal hněv mój, nebo zapomněli sú slóv tvých nepřietelé moji. Ps118,140 Ohněnú mluvu tvú a sluha tvój miloval to. Ps118,141 Mládenček sem jáz a potupen, pravedlností tvých nezapomanul sem. Ps118,142 Pravedlnost tvá, hospodine, pravedlnost u věky a zákon tvój pravda. Ps118,143 Zámutek a strast nadešli sú mě, přikázanie tvá myšlenie mé jest. Ps118,144 Pravá sú svědečstvie tvá u věky, rozum daj mi a živ budu.

Ps118,145 Volal sem ve všem srdcu mém, uslyš mě, hospodine, pravedlností tvých hledati budu. Ps118,146 Volal sem k tobě, zdráva mě učiň a ostřiehati budu přikázaní tvých. Ps118,147 Přědšel sem v hořkosti i volal sem a v tvá slova nadúfal sem. Ps118,148 Přědešle sta oči moji k tobě na úsvitě, abych myslil mluvy tvé. Ps118,149 Hlas mój uslyšiž podlé milosrdie tvého, hospodine, a podlé súda tvého obživ mě. Ps118,150 Přiblížili sú sě následujúcé mě zlosťú, ale ot zákona tvého daleci učiněni sú. Ps118,151 Blízko buď, hospodine, a všěcky cěsty tvé pravda. Ps118,152 Najprvé poznal sem z svědečství tvých, nebo u věky založil si jě. Ps118,153 Viz pokoru mú a vyprosť mě, nebo zákona tvého nezapomněl sem. Ps118,154 Suď súd

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).