Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

mój a vykup mě, pro mluvu živ mě. Ps118,155 Daleko jest ot hřiešných zdravie, nebo pravedlností tvých nehledali sú. Ps118,156 Milosrdie, hospodine, mnohé tvé, podlé súda tvého živ mě. Ps118,157 Mnozí sú, ježto následujú mě a mútie mě, ot svědečství tvých neschýlil sem sě. Ps118,158 Viděl sem přěstúpujúcé stav i hynul sem, nebo mluv tvých neostřiehali sú. Ps118,159 Viz, že sem přikázanie tvá miloval, hospodine, u milosrďú tvém obživ mě. Ps118,160 Počátek slóv tvých pravda, u věky všickni súdové pravedlnosti tvé.

Žalma

Ps118,161 Kniežata následovali mě darmo a ot slóv tvých třáslo sě jest srdce mé. Ps118,162 Radovati sě budu jáz nad mluvy tvé, jako ktož nalezne kořisti mnohé. Ps118,163 Zlost v nenávist jměl sem a potupen sem, ale zákon tvój miloval sem. Ps118,164 Sedmkrát ve dni chválu vzdával sem tobě, nad súdy pravedlnosti tvé. Ps118,165 Pokoj mnohý milujúcím zákon tvój a nenie jim pohoršenie. Ps118,166 Čakal sem zdravie tvého, hospodine, a přikázanie tvá miloval sem. Ps118,167 Ostřiehala jest dušě má svědečství tvých a milovala jě náramně. Ps118,168 Schoval sem přikázanie tvá […]text doplněný editorem[1820]…] et testimonia tua lat. (homoiot.), nebo všeckny cěsty mé v obezřěňú tvém. Ps118,169 Přibliži sě prosba má v obezřěňú tvém, hospodine, podlé mluvy tvé daj mi rozum. Ps118,170 Vejdi žádost má v obezřěnie tvé, podlé mluvy tvé vyprosť mě. Ps118,171 Vyřihnú rty má slávu, když mě naučíš pravedlnostem tvým. Ps118,172 Prozvěstuje jazyk mój mluvu tvú, nebo všěcka přikázanie tvá pravedlná. Ps118,173 Buď ruka tvá, aby uzdravila mě, nebo přikázanie tvá vzvolil sem. Ps118,174 Žádal sem zdravie tvé, hospodine, a zákon tvój myšlenie mé jest. Ps118,175 Živa bude

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).