Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ponížen, já sem opustil, proto mluvy tvé choval sem. Ps118,68 Dobrý si ty a v dobrotě tvé nauč mě pravedlnostem tvým. Ps118,69 Rozmnožila sě jest nade mnú zlost pyšných, ale ve všem srdcu mém jadati budu přikázaní tvých. Ps118,70 Ssědlo sě jest jakožto mléko srdce jich, ale jáz v zákoně tvém myslil sem. Ps118,71 Blazě mně, že si mne ponížil, abych sě naučil pravedlnostem tvým. Ps118,72 Blazě mně ustavenie úst tvých nad tisúce zlata a střiebra. Ps118,73 Rucě tvoji, hospodine, učinile sta mě a stvořile sta mě, daj mi rozum, abych sě naučil přikázaním tvým. Ps118,74 Jižto sě bojie tebe, uzřie mě a radovati sě budú, nebo v slova tvá nadúfal sem. Ps118,75 Poznal sem, hospodine, nebo pravedlni súdové tvoji a u pravdě tvéj ponížils mě. Ps118,76 Buď milosrdie tvé, aby mě utěšilo, vedlé mluvy tvé sluzě tvému. Ps118,77 Přiďte mi smilovánie tvá a budu živ, nebo zákon tvój myšlenie mé jest. Ps118,78 Pohaněni buďte pyšní, nebo nesprávně učinili zlost nade mnú, ale já vzochv́u sě u přikázaních tvých. Ps118,79 Obráceni buďte mně bojúcí tebe, a jižto sú znali svědečstvie tvá. Ps118,80 Buď srdce mé nepoškvrněno u pravedlnostech tvých, abych nebyl pohaněn.

CXXII.

Ps118,81 Zhynula dušě má v zdrav́ú tvém a v tvé slovo nadúfal sem. Ps118,82 Zhynule sta oči moji ve mluvu tvú řkúce: „Kda mě utěšíš?“ Ps118,83 Nebo učiněn sem jako súdec v jíňú, pravedlností tvých nezapomněl sem. Ps118,84 Koliko jest dnóv sluhy tvého? Kda učiníš z následujúcích mne súd? Ps118,85 Připoviedali sú mi zlostiví pověsti, ale ne jakžto zákon tvój. Ps118,86 Všěckna přikázanie tvá pravedlná, nepřietelé následovali sú mě, spomoz mi. Ps118,87 Nemále

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).