Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Dušě má v rukú mú veždy a zákona tvého nezapomněl sem. Ps118,110 Položili sú hřiešníci osidlo mně a z přikázaní tvých neblúdil sem. Ps118,111 Dědičstvo tvé získal sem svědečstvie tvé u věky, nebo veselé srdcě mého sú. Ps118,112 Přichýlil sem srdce mé k činěňú pravedlnosti tvé u věky, pro otplatu.

Ps118,113 Zlostivé v nenávisti měl sem, a zákon tvój miloval sem. Ps118,114 Pomocník a příjemník mój si ty a v slovo tvé nadúfal sem. Ps118,115 Otchylte sě ote mne, zlostiví, a budu jadati přikázaní boha mého. Ps118,116 Přijmi mě podlé mluvy tvé i budu živ a nepohaňuj mne ot čekánie mého. Ps118,117 Spomoz mi a zdráv budu a mysliti budu u pravedlnostech tvých veždy. Ps118,118 Pohrděl si otchoďúcími ot pravedlností tvých, nebo nejsú pravá myšlenie jich. Ps118,119 Přěstupujúcie pomienil sem všeckny hřiešníky zemské, a proto miloval sem svědečstvie tvá. Ps118,120 Senzni bázňú tvú tělo mé, nebo súdóv bál sem sě. Ps118,121 Učinil sem súd a pravedlnost, nepoddávaj mne potupujúcím mě. Ps118,122 Přijmi sluhu tvého v dobré, aby mne nepotupovali pyšní. Ps118,123 Oči moji zhynule sta ve zdravie tvé a ve mluvě pravosti tvé. Ps118,124 Učiň s tvým sluhú podlé milosrdie tvého a pravedlnostem tvým nauč mě. Ps118,125 Sluha tvój sem jáz, daj rozum, abych uměl svědečstvie tvá. Ps118,126 Čas činěnie, hospodine, roztrhali sú zákon tvój. Ps118,127 Proto miloval sem zákon tvój nad zlato a nad kámen topazion. Ps118,128 A proto ke všěm přikázaním tvým zpravovách sě, všelikú cěstu zlostivú v nenávist měl sem.

Ps118,129 Divná svědečstva, hospodine, proto zpytala jest dušě má. Ps118,130 Zračnost řěčí tvých osvěcuje a rozum dává malým. Ps118,131 Usta má otvořil sem a přitrhl sem duch, nebo přikázaní

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).