Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jenžto sě bojí hospodina. Ps127,5 Požehnaj tobě hospodin z Siona a viz dobré v Jeruzalémě po všě dni života tvého Ps127,6 a viz syny synóv tvých, pokoj nad Mužě vidúcieho boha.

CXXVIII.

Ps128,1 Často sú mě vybíjěli z mé mladosti, řci nenie Israhel, Ps128,2 často vybíjěli sú mě z mé mladosti, aneb nemohli sú proti mně. Ps128,3 Na chřbet mój kovali sú nepřietelé, prodlúžili sú zlost svú. Ps128,4 Hospodin pravý zřěže vazy hřiešných. Ps128,5 Pohaněni buďte a otvráceni buďte zasě všickni, jižto nenáviděli sú hory Sion. Ps128,6 Buďte jako sěno střěšné, ježto dřéve než vynde, zahyne, Ps128,7 z něhožto jest nenaplnil ruky své, jenžto žně, a lóna svého, jenžto snopy sbierá. Ps128,8 I neřekli sú, jižto minováchu: „Požehnánie božie na vy, požehnali sme vám ve jmeni božiem.“

CXXIX.

Ps129,1 Z hlubokosti volal sem k tobě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).