Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

seděli sú kniežata a proti mně mluviechu, ale sluha tvój vzochvováše sě u pravedlnostech tvých. Ps118,24 Nebo i svědečstvie tvé myšlenie mé jest a rada má pravedlnosti tvé. Ps118,25 Přídržala sě pastvě dušě má, uzdrav mě vedlé slova tvého. Ps118,26 Cěsty mé vyzvěstoval sem i uslyšal si mě, uč mě pravedlnostem tvým. Ps118,27 Cěstu pravedlností tvých nauč mě a vzochv́u sě v divnostech tvých. Ps118,28 Dřiemala dušě má pro tesknost, potvrď mě v sloviech tvých. Ps118,29 Cěstu zlosti otchyl ote mne […]text doplněný editorem[1729]…] et de lege tua miserere mei lat. (homoiot.). Ps118,30 […]text doplněný editorem[1730]…] Viam veritatis elegi lat. (homoiot.), súdóv tvých nezapomněl sem. Ps118,31 Přídržal sem sě svědčství tvých, hospodine, neroď mne pohaniti. Ps118,32 Cěstú přikázaní tvých běžal sem, když rozšířil srdce mé.

CXVIIII.

Ps118,33 Zákon ulož mi, hospodine, cěstu pravedlností tvých, i budu hledati jie veždy. Ps118,34 Daj mi rozum a jadati budu zákona a chovati budu ho ve všem srdcu mém. Ps118,35 Voď mě na cěstě přikázaní tvých, nebo sem mu chtěl. Ps118,36 Nakloň srdce mé v svědečstvie tvá, a ne v lakomstvo. Ps118,37 Otvrať oči moji, abyšta neviděle jěšutnosti, v cěstě tvéj živ mě. Ps118,38 Ustav sluzě tvému mluvu tvú u bázni tvéj. Ps118,39 Otetni rúhotu mú, ješto sem následoval, nebo súdové tvoji ochotni. Ps118,40 Aj zři, žádal sem přikázaní tvých, v tvéj pravdě obživ mě. Ps118,41 A přiď na mě milosrdie tvé, hospodine, a spasenie tvé podlé mluvy tvé. Ps118,42 A odpoviem ukárajúcím mně slovo, nebo sem úfal v tvých řěčiech. Ps118,43 A neotvracuj z úst mých slovo pravdy u věky, nebo v súdiech tvých úfal sem. Ps118,44 A chovati budu zákon tvój veždy, u věky i u věky věkóm. Ps118,45 A chodiech v rozšířeňú, nebo přikázaní tvých

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).