Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<308309310311312313314315316>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

peczetyeny řeči t. Dan. 12, 9, k studnici zapeczetene Kruml. 8ᵇ, (listové) zapeczetieny byli Ol. Esth. 8, 8, zapeczetien Pr. pr. 251, (list) jest zapeczetijn KolČČ. 268ᵇ (1568) atd., zapečetěn Us.

-st v -šč a toto v -šť. Na př. čistiti-čiščen a čišťen: ocziſczena Pass. 135, ocziſczenie t. 187, ocziſczen ŽKlem. 18, 14, ocziſczen JeronMus. 15, k wycziſczeny t. 4, ocziſſczen Krist. 68ᵃ, oczyſczena Alb. 96ᵃ, střiebro žcziſſczeno jest Hug. 248 atd., očištěn Us.; pustiti-puščen, pušťen: otpuſczenye Pass. 255, otpuſſczeny jsú tobě hřieši Krist. 48ᵃ, puštěn Us.; postiti-poščen, pošťen: pro poſſczeny poſtu EvOl. 56ᵃ, v utrpení a poſczeny JeronMus. 18, jsú ustanovena poſſtienie ChelčP. 81ᵇ; jistiti-jiščen, jištěn: pogiſczenym svědomím JeronMus. 16, vgiſſczen Kruml. 149ᵃ, vgiſſtien KolČČ. 413ᵇ (1568), ujištěn Us.; odchyl.: móž býti jistieno Hlah. předml. k 3. Esdr.; prostiti-proščen, prošťen: zproſczen ŽKlem. 27, 7, Petr .. zproſczen Pass. 286, zproſczenie t. 146, wyproſczen GalDl. 2ᵇ, nenie zproſſtijen Štít. ř. 9ᵇ atd., zproštěn Us.; drastiti-draščen, drašťen: vlasy zdraſczene AnsOp. 5, vlasy zdraſſtiene ML. 101ᵇ uši zdraſſtiene Hug. 234, jako vepř zdraſſtieny Háj. 300ᵃ; mstíti-mščen, mšťen: aby pomſczeno bylo JeronMus. 16, má pomſtyeno býti t. 14, vše pomſſczeno bude Krist. 83ᵇ, pomſceno Koř. Skutk. 22, 5, hrozné pomſſczzenie Kruml. 174ᵇ, pomьšteno Hlah. Sir. 23, 30, budem pomſſtyeny GestBř. 93ᵃ, pomſſtieno ChelčP. 49ᵇ, mſſtěno Br. Isa. 34, 8, pomštěn Us. odchyl. pomstěn Jg.; lstíti-lščen, lšťen: nejsem prſielſczen ŽKlem. 76, 3, olſſczen sem Lit. 2. Mach. 14, 7, diábelským przyelſczenym Modl. 80ᵃ, diábelské przyelſtyenye JeronMus. 14, nejsú przielьštieni Hlah. žalm 77, 29, pṙelſſtien Kruml. 4ᵃ, nejsem ſelſſtien Ol. Gen. 48, 11 atd., přelštěn Us., odchyl. přelstěn Jg.; krstíti-krščen, kršťen a dalšími změnami hláskovými křščen, křšťen, křčen, křťen: by(li) pokrſſchzeny svD. 64, pokrſczen Pass. 282, pokrſſczen Krist. 35ᵇ, krzſczenye Pass. 229, pokrzſten t. 249, nekrzſtyena t. 229, krzſſtyen Štít. uč. 115ᵃ, (dietky) krzſſtyeny tamt., pokrzſſteni Kruml. 308ᵃ, ktož krzczen bude Kat. v. 1994, aby pokrzcen byl Koř. Mat. 3, 13, mám pokrzcen býti t. 3, 14, krzceni ste t. 1. Kor. 1, 13, pokrzceni sme t. Řím. 6, 3, křtěn Us.; čstíti-čščen, čšťen a dalšími změnami ččen, ččťen (m. čšťen, srov. dčt- m. dšť- I. str. 113). čťen: poczſczena Hrad. 54ᵇ, uczſczenu býti Alb. 63ᵇ, czſczenye a chválenie Hrad. 56ᵃ, budeš poczczen Alb. 54ᵇ, poczczen EvOl. 135ᵃ, aby poccen byl Koř. 1. Petr. 4, 11, aby czceni byli t. Mat. 6, 2, k božiemu poczczeny Alb. 102ᵃ, ty czſten jsa Hrad. 140ᵇ, potſſcztenie Kruml. 235ᵃ, bude učьtien Hlah. Sir. 21, 31, cżtien Ol. Esth. 6, 9, pocżtien magnificatus t. Ex. 15, 21, pocżtieny honorabilis t. 12, 16, bez vcżtienye t. Jud. 1, 11 atd., odchyl. cťen: ctěn Us.

-sn v -šň a -stn v -šťň. Tak mělo by býti, ale není pro to dokladu zřetelného; nč. odchyl.: objasněn, přivlastněn Us.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).