Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<306307308309310311312313314>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

-zl v -žl. Tak mělo by býti, ale není pro to dokladů zřetelných; nč. odchyl.: rozmazlen atp. Us.

-s v . Na př. prositi-prošen, hlásiti-hlášen, (z)kusiti-kušen, hasiti-hašen, věsiti-věšen atd. Us. stč. i nč.; odchylkou -sen: aliqui dicunt zkuſený Rosa 166, zhaſſený vel zhaſený t. 167, zawěſenj obrazové Beck. 1, 194.

-sl v -šl. Na př. myslili-myšlen, -krásliti-okrášlen Us. stč. i nč.; odchyl. myslen: ſmyſſlený vel ſmyſlený Rosa 167, všechna myſlenj Seel. 21.

-d v -z-. Na př. buditi-buzen, lúditi-lúzen, hoditi-hozen, ploditi-plozen atd. Us. stč. i nč.; raditi-razen: razeno consulatur Kladr. 4. Reg. 1, 6, křivé razenie Kruml. 320ᵇ, odchyl.: bylo poradieno t. 250ᵃ, radění Us.; souditi-souzen Us., a vodsouděnej Hoš. č.-mor. II, 101; choditi-chozen: ohozenim t. j. ochozením ambitione Greg.; voditi-vozen: budete wozeny přěd rozličné súdcě Krist. 50ᵇ, k wozeny tancóv ad ducendos choros Koř. Jud. 21, 21 a doprowoděná Beck. 1, 44, nč. voděn Us.; vaditi-vazen: wazenie certamen MamV., nechte toho vazení WintObr. 2, 441 (z r. 1516), nč. vaděnej Hod.-lit. 35, vadění Us.; kaditi-kazen: kazenye incensum Ol. Lev. 21, 6, k zakazení in incensum t. 23, 13, ku podkazeny t. 7, 25, k kazenj Br. Num. 16, 40, odchylkou: zakadieno bude Ol. Lev. 2, 11, kadění Us.; broditi-brozen: tělo v svéj krvi zbrozene Hlah. Judith. 14, 4, uzřě mrchu v svéj krvi ubrozenu t. 14, 14; truditi-truzen: netruzen indefessus Greg., jsúce utruzeni Hlah. Judith. 7, 22, vtruzeni Kladr. tamt., truzenie Kladr. Ekkles. 3, 10; škařěditi-škařězen: tvář oſſkarzezena Kruml. 367ᵇ; lahoditi-lahozen: jeho ruky lahozenimь Hlah. Job. 26, 13, lahozením Kladr. Tob. 11, 9; skravaditi-skravazen: Skraważenie (m. -zenie) obiurgatio Kladr. Sir. 21, 5; blúditi-blúzen: svého zabluzenie t. Sap. 12, 24, blouzení a bloudění Us.; šiditi-šizen Us., budeš vošiděnej Hod.-lit. 35; svoboditi-svobozen Us. stč. i nč., odchyl.: my wyſwobodyeny jsme Hod. 15ᵃ; cúditi přehlas. cíditi-cízen: czyzeno purgatum ŽKap. 11, 7, czyzenye Alb. 55ᵇ, zpověd jest czizenie našie duše Kruml. 182ᵃ, odchyl. nč. cídění; děditi-dězen nedoloženo, přiděděno Tovač. 123, děděn Us.; roditi-rozen Us. stč. i nč., někdy také rodzen: przyrodzenye CatoP. 3ᵃ, svého zrodzeni Lún. 1,1666, srov. 1. str. 400; tvrditi-tvrzen Us. stč. i nč., dial. potvrďenie Koz. 402; hladiti-hlazen Us. stč. i nč., odchyl.: ſhladen bude delebitur Kladr. Num. 15, 31; hraditi-hrazen: měst hrazených Br. Jer. 4, 15, města hrazená t. Lev. 25, 29 atd., ohrazen atd. Us. spis., ale ode dávna a hojně také hražen: což wyhrażeno nenie VšehK. 71ᵃ, nahrażeno t. 163ᵃ, wyhraženo KolČČ. 354ᵇ (1563), měst hražených Br. Dan. 11, 15, města byla ohražena t. Deut. 3, 5, po wynahraženj ztráty KolEE. 228ᵇ (1689), chlív pržehraženy t. 53ᵃ (1743), zdmi ohražen Pal. 3, 2, 393, byl nahražen TomP. 1, 114, ohražen atp. Us.; saditi-sazen: ſazeenye tvého plantationis Pror. Isa. 17, 11; odchyl.: ſadyenye věrné t. 17, 10; sazen, sazení Us.; dial. sažen: sažené (= sazený)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).