[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<36r36v37r37v38r38v39r39v40r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[38r]číslo strany rukopisuk němu žena majíc pušku začátek komentované pasážealabastrovú[1338]zapsáno jako „alabaſtrowe“konec pasáže s variantním překladem mramorovúvariantní překlad masti drahé začátek komentované pasážei[1339] přeškrtnuto, obtížně čitelnékonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vylila jest na hlavu jeho, an stoléše. Mt26,8 A vidúce {to[1340]}přípisek soudobého korektora učedlníci rozhněvali sú sě řkúce: „Čemu je tato ztráta? Mt26,9 Neb mohla jest tato mast prodána býti za mnoho začátek komentované pasážea dána býtikonec pasáže s variantním překladem a dáti sěvariantní překlad chudým.“ Mt26,10 začátek komentované pasážeA[1341]„A“ škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad věda to Ježíš vece jim: „Co začátek komentované pasážeste truchlí této ženěkonec pasáže s variantním překladem mútíte tuto ženu[1342]připsáno dvakrát při okrajivariantní překlad, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad skutek dobrý učinila jest nade mnú? Mt26,11 Však[1343]nejasný přípisek na řádkem: „Jistě“ (?) chudé vždy máte s sebú, ale mne ne vždy budete mieti[1344]korektor v úseku „budete mieti“ naznačuje změnu slovosledu. Mt26,12 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14d, Iohaniscizojazyčný text 12a)[1345]viz Mc 14,8–9, J 12,2–8 Neb pustivši začátek komentované pasážetatokonec komentované pasáže[1346]škrtnuto, znovu připsáno při okraji {ona}přípisek soudobého korektora mast tuto na mé tělo, k začátek komentované pasážepohřebukonec pasáže s variantním překladem pohřebi[1347]„-i“ připsáno nad řádkemvariantní překlad začátek komentované pasážemnekonec pasáže s variantním překladem mémuvariantní překlad jest učinila. Mt26,13 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: začátek komentované pasážekdež kolivěkkonec pasáže s variantním překladem kde kolivariantní překlad bude kázáno toto čtenie po všem světě, bude rčeno, a že začátek komentované pasážetotokonec komentované pasáže[1348]škrtnuto {ona}přípisek soudobého korektora učinila jest na památku jeho.“ Mt26,14 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14c, Lucecizojazyčný text XXIId)[1349]viz Mc 14,10–16, L 22,3–13 Tehdy odjide[1350]nad řádkem připsáno „-t-“ jeden ze dvanádcti, jenž slove Jidáš Škarioth, ke kniežatóm kněžským. I vece jim: Mt26,15 „Co mi chcete dáti a já vám jeho[1351]korektor radováním upravuje na „ho“ zradím?“ začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže[1352]přeškrtnuto {A}přípisek soudobého korektora oni uložichu jemu třidceti střiebrných. Mt26,16 A od toho času hledáše začátek komentované pasážepřístupykonec pasáže s variantním překladem sličenstvie[1353]připsáno při okraji, sr. BiblOlvariantní překlad, aby jej zradil. Mt26,17 A první den přesnic přistúpichu začátek komentované pasážek němukonec pasáže s variantním překladem k Ježíšovivariantní překlad učedlníci jeho řkúce: „Kde chceš, připravímy tobě jiesti beránka?“ Mt26,18 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad Ježíš vece: „Jděte do města k jednomu začátek komentované pasážea řcetekonec pasáže s variantním překladem a pověztevariantní překlad jemu: Mistr die: Čas mój blízko jest, u tebe začátek komentované pasážečinímkonec pasáže s variantním překladem učiním[1354]„u-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad beránka s[1355]vyradováno mými učedlníky.“[1356]korektor v úseku „mými učedlníky“ naznačuje změnu slovosledu a nadepisuje „s“ Mt26,19 začátek komentované pasážeI učinichukonec pasáže s variantním překladem I učinili súvariantní překlad učedlníci, začátek komentované pasážejakžkonec pasáže s variantním překladem jakož[1357]nad řádkem připsáno „-o-“variantní překlad jim uložil Ježíš, i připravichu beránka. Mt26,20 {F}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text 13f etcizojazyčný text VIa, Marcicizojazyčný text 14h, Lucecizojazyčný text XXIIh)[1358]viz J 13,18, J 6, Mc 14,17–18, L 22,21

X
1338zapsáno jako „alabaſtrowe“
1339 přeškrtnuto, obtížně čitelné
1340připsáno nad řádkem
1341„A“ škrtnuto
1342připsáno dvakrát při okraji
1343nejasný přípisek na řádkem: „Jistě“ (?)
1344korektor v úseku „budete mieti“ naznačuje změnu slovosledu
1345viz Mc 14,8–9, J 12,2–8
1346škrtnuto, znovu připsáno při okraji
1347„-i“ připsáno nad řádkem
1348škrtnuto
1349viz Mc 14,10–16, L 22,3–13
1350nad řádkem připsáno „-t-“
1351korektor radováním upravuje na „ho“
1352přeškrtnuto
1353připsáno při okraji, sr. BiblOl
1354„u-“ připsáno nad řádkem
1355vyradováno
1356korektor v úseku „mými učedlníky“ naznačuje změnu slovosledu a nadepisuje „s“
1357nad řádkem připsáno „-o-“
1358viz J 13,18, J 6, Mc 14,17–18, L 22,21
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).