[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Evanjelium svatého Matoušě[1]na počátku chybí několik folií, nadpis dopsán mladší rukou

Mt1,21 […]text doplněný editorem[2]chybějící listy spasen učiní lid svój od[3]korektor připisuje nad řádkem „-t“ jich hřiechóv. Mt1,22 A to sě jest všecko stalo, aby bylo naplněno to, což jest začátek komentované pasážepověděno[4]„-e2-“ připsáno nad řádkemkonec pasáže s variantním překladem rčenovariantní překlad od[5]korektor připisuje nad řádkem „-t“ pána skrzě proroka řkúcieho: Mt1,23 (Isaecizojazyčný text VII)[6]viz Is 7,14; pro zvýraznění podtrženo písařem Aj, panna v břišě bude mieti[7]korektor v úseku „bude mieti“ naznačuje změnu slovosleduzačátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad porodí syna, začátek komentované pasážejemužto bude jměkonec pasáže s variantním překladem a bude nazváno jméno jeho[8]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad Emanuel, jenž sě vykládá S námi bóh. Mt1,24 začátek komentované pasážeTehdy[a]Tehdy] Thedykonec pasáže s variantním překladem A[9]druhý překlad v základním textuvariantní překlad začátek komentované pasáževstavkonec pasáže s variantním překladem povstavvariantní překlad Josef ze spánie, {i[10]}přípisek soudobého korektora učini, jakož začátek komentované pasážeanjelkonec pasáže s variantním překladem anděl[11]„-děl“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad boží bieše přikázal jemu. I vze manželku svú Mt1,25 a nepoznal jie, až jest porodila syna svého prvorozeného. začátek komentované pasážeI přěvzděkonec pasáže s variantním překladem A nazvalavariantní překlad jméno jeho začátek komentované pasážeJežíškonec pasáže s variantním překladem Ježíše[12]zřejmě podle latinského Iesum, sr. BiblBočvariantní překlad.

Matheicizojazyčný text II

Mt2,1 A když sě {tehdy[13]}přípisek soudobého korektora bieše narodil Ježíš v Betlémě Judášově ve dnech Erodesa krále, aj mudrci přijidechu od[14]korektor připisuje nad řádkem „-t“ východa slunce[15]korektor doplňuje jotaci a škrtá „slunce“ podtečkováním do Jerusalema Mt2,2 řkúce: „Kde jest ten, jenšto[16]„-to“ škrtnuto podtečkováním sě jest[17]škrtnuto podtečkováním narodil, král židovský? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Nebo[18]„-o“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad sme viděli hvězdu jeho začátek komentované pasážena vzchod sluncekonec pasáže s variantním překladem na východu[19]korektor doplňuje jotaci a škrtá „slunce“ podtečkovánímvariantní překlad a přišli sme {s dary[20]}přípisek soudobého korektora klaněti sě jemu.“ Mt2,3 Tehdy[21]následuje „A“ nebo „U“ škrtnuté podtečkováním uslyšev {to[22]}přípisek soudobého korektora Erodes král, zamúti sě i vešken Jerusalem s ním. Mt2,4 A sebrav všecka kniežata kněžská, začátek komentované pasážei mistry lidakonec pasáže s variantním překladem i učené z liduvariantní překlad, je sě začátek komentované pasážejich {od nich}přípisek soudobého korektora tázati[23]korektor naznačuje změnu slovosledu, kde by sě měl Kristus naroditi. Mt2,5 A oni sú řekli[b]řekli] rzyekly jemu: „V Betlémě začátek komentované pasážeJudášověkonec pasáže s variantním překladem Judově[24] při okraji připsán pozdější rukou (?) další překlad „Judovém“variantní překlad neb jest

X
aTehdy] Thedy
břekli] rzyekly
1na počátku chybí několik folií, nadpis dopsán mladší rukou
2chybějící listy
3korektor připisuje nad řádkem „-t“
4„-e2-“ připsáno nad řádkem
5korektor připisuje nad řádkem „-t“
6viz Is 7,14; pro zvýraznění podtrženo písařem
7korektor v úseku „bude mieti“ naznačuje změnu slovosledu
8připsáno nad řádkem a při okraji
9druhý překlad v základním textu
10připsáno při okraji
11„-děl“ připsáno korektorem nad řádkem
12zřejmě podle latinského Iesum, sr. BiblBoč
13připsáno nad řádkem
14korektor připisuje nad řádkem „-t“
15korektor doplňuje jotaci a škrtá „slunce“ podtečkováním
16„-to“ škrtnuto podtečkováním
17škrtnuto podtečkováním
18„-o“ připsáno korektorem nad řádkem
19korektor doplňuje jotaci a škrtá „slunce“ podtečkováním
20připsáno nad řádkem
21následuje „A“ nebo „U“ škrtnuté podtečkováním
22připsáno nad řádkem
23korektor naznačuje změnu slovosledu
24 při okraji připsán pozdější rukou (?) další překlad „Judovém“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).