[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[37r]číslo strany rukopisu[1317]na tomto foliu je in margine velké množství latinských výkladových poznámek z Lyry a Bruna, proodkazovaných se základním biblickým textem XIXc)[1318]viz L 19,27 (?); A neužitečného sluhu vyvrzte v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč začátek komentované pasážea skřehot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípenie zubuovvariantní překlad. Mt25,31 (Sám:) A když přijde syn člověka začátek komentované pasážev oslavěkonec pasáže s variantním překladem v velebnostivariantní překlad své a všickni anjelové jeho s ním, tehdy začátek komentované pasážesedekonec pasáže s variantním překladem sedne[1319]připsáno nad řádkem, taktéž opraveno nadepsáním „n“variantní překlad na stolici velebnosti své. Mt25,32 A zberú se přěd něho všickni[hq]všickni] wſckni začátek komentované pasáželidékonec pasáže s variantním překladem národovévariantní překlad i rozlúčí je začátek komentované pasážeróznokonec pasáže s variantním překladem ruozno[1320]„-u-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad, jako pastýř odlučuje[hr]odlučuje] odluczugie ovce od kozlóv, Mt25,33 a postaví zajisté ovce začátek komentované pasážena pravicekonec pasáže s variantním překladem na pravicivariantní překlad své začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad kozly na levici. Mt25,34 Tehdy die král těm, začátek komentované pasážekteříštokonec pasáže s variantním překladem kteřížto[1321]„-ž-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad začátek komentované pasážena pravicikonec pasáže s variantním překladem na praviciechvariantní překlad jeho budú: Poďte, požehnaní[hs]požehnaní] poziehnani[1322]nad tím latinská poznámka odkazující k Lyrovu latinskému komentáři in margine otce mého, vládněte[1323]nad tím latinský přípisek připraveným vám královstvím začátek komentované pasážeod ustaveniekonec pasáže s variantním překladem ot ustavenievariantní překlad světa. Mt25,35 Neb byl sem lačen a dali ste mi jiesti, začátek komentované pasážežiezniv sem bylkonec pasáže s variantním překladem žieznil semvariantní překlad a dali ste mi píti. Byl sem hostem[1324]korektor v úseku „Byl sem hostem“ naznačuje změnu slovosledu a přijeli ste mě. Mt25,36 Náh a přioděli ste mě. Nemocen a navštievili ste mě. V žaláři sem byl a přišli ste ke mně. Mt25,37 Tehdy odpovědie jemu spravedliví řkúce: Pane, když smy tě viděli lačna a nakrmili sme tě, žiezniva a dali sme tobě začátek komentované pasážepítikonec pasáže s variantním překladem nápojvariantní překlad? Mt25,38 A kdy smy tě viděli hostem a přijěli sme tě, neb náha a začátek komentované pasážeodělikonec pasáže s variantním překladem přioděli[1325]„při-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad sme tě? Mt25,39 začátek komentované pasážeAnebkonec pasáže s variantním překladem Anebo[1326]„-o“ připsáno nad řádkemvariantní překlad když smy tě viděli nemocna neb v žaláři a přišli sme k tobě? Mt25,40 A odpověda král die jim: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: Dokud činili ste[1327]korektor škrtl „ste“ a nadepsal je před „činili“ jednomu z těchto mých bratří najmenších, mně ste činili. Mt25,41 Tehdy die král i těm, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem kteřížvariantní překlad na začátek komentované pasáželevicikonec pasáže s variantním překladem leviciech[1328]„-iech“ připsáno nad řádkemvariantní překlad jeho

X
hqvšickni] wſckni
hrodlučuje] odluczugie
hspožehnaní] poziehnani
1317na tomto foliu je in margine velké množství latinských výkladových poznámek z Lyry a Bruna, proodkazovaných se základním biblickým textem
1318viz L 19,27 (?);
1319připsáno nad řádkem, taktéž opraveno nadepsáním „n“
1320„-u-“ připsáno nad řádkem
1321„-ž-“ připsáno nad řádkem
1322nad tím latinská poznámka odkazující k Lyrovu latinskému komentáři in margine
1323nad tím latinský přípisek
1324korektor v úseku „Byl sem hostem“ naznačuje změnu slovosledu
1325„při-“ připsáno nad řádkem
1326„-o“ připsáno nad řádkem
1327korektor škrtl „ste“ a nadepsal je před „činili“
1328„-iech“ připsáno nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).