[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<34r34v35r35v36r36v37r37v38r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[36r]číslo strany rukopisuAj, ženich začátek komentované pasážejde, výdětekonec pasáže s variantním překladem béře se, vyjdětevariantní překlad v cěstu začátek komentované pasážejemukonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad! Mt25,7 Tehdy vstaly sú všecky panny ty začátek komentované pasážea okráslily súkonec pasáže s variantním překladem i ozdobily sú[1283]připsáno při okraji, v korektuře i variantní spojka „a“variantní překlad lampy své. Mt25,8 A bláznivé múdrým[1284]škrtnuto „wechec“ začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekly súvariantní překlad: Dajte nám oleje začátek komentované pasáževašehokonec pasáže s variantním překladem svéhovariantní překlad, neboť lampy naše hasnú. Mt25,9 A[1285]škrtnuto odpověděchu múdré řkúce: začátek komentované pasážeNeb snad nedostalo by sekonec pasáže s variantním překladem Ne, snad by sě nedostalo[1286]připsáno nad řádkem, část původního textu škrtnutavariantní překlad nám i vám. Jděte radějše ku[1287]„-u“ připsáno nad řádkem začátek komentované pasážeprodávajícímkonec pasáže s variantním překladem prodavačóm[1288]„-čóm“ připsáno nad řádkemvariantní překlad a kupte sobě. Mt25,10 A když[hm]když] kyz jidechu kupovat, začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad ženich, a kteréž biechu hotovy[1289]korektor v úseku „biechu hotovy“ naznačuje změnu slovosledu, začátek komentované pasáževnidechukonec pasáže s variantním překladem vešly súvariantní překlad s ním na svatbu, i zavřena jest brána. Mt25,11 {A[1290]}přípisek soudobého korektora najposledy přijidechu i druhé panny řkúce: Pane, pane, otevři nám. Mt25,12 A on odpověděv vece jim: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrně[1291]připsáno při okrajivariantní překlad pravi vám: Neznám vás. Mt25,13 Protož bděte, neb neviete dne ani hodiny. Mt25,14 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIs, Lucecizojazyčný text XXi etcizojazyčný text XIXb)[1292]viz Mc 13,34, L 20,9 (?), L 19,12 Neb jako člověk daleko jda, zavola sluh svých začátek komentované pasážei da {a dal}přípisek soudobého korektora jim své zbožie. Mt25,15 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIXc)[1293]L 19,13 A jednomu {jest[1294]}přípisek soudobého korektora dal pět hřiven a jinému dvě a jinému jednu, {ale[1295]}přípisek soudobého korektora každému podlé začátek komentované pasážezvláštniekonec pasáže s variantním překladem vlastnievariantní překlad moci, i bra sě ihned. Mt25,16 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Ivariantní překlad odjide ten, jenž začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem byl[1296]připsáno při okrajivariantní překlad vzal pět hřiven, i těžel {jest[1297]}přípisek soudobého korektora jimi i zjískal jest jiných pět. Mt25,17 Též i ten, jenž začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad dvě vzal, zjískal jest jinie dvě. Mt25,18 Ale ten, jenž bieše jednu vzal, odšed i pokopal v zemi i začátek komentované pasážei skrykonec pasáže s variantním překladem skryl[1298]připsáno při okrajivariantní překlad penieze pána svého. Mt25,19 začátek komentované pasážeA po mnohém časukonec pasáže s variantním překladem Ale po mnohém času[1299]připsáno při okrajivariantní překlad začátek komentované pasáževrátil sekonec pasáže s variantním překladem přišel[1300]připsáno při okrajivariantní překlad pán začátek komentované pasážesluhkonec pasáže s variantním překladem služebníkóv[1301]připsáno při okrajivariantní překlad těch i položi počet[hn]počet] pocziet s nimi. Mt25,20 A přistúpiv ten, jenž pět hřiven vzal bieše, podal {jest[1302]}přípisek soudobého korektora jemu jiných pět hřiven řka:

X
hmkdyž] kyz
hnpočet] pocziet
1283připsáno při okraji, v korektuře i variantní spojka „a“
1284škrtnuto „wechec“
1285škrtnuto
1286připsáno nad řádkem, část původního textu škrtnuta
1287„-u“ připsáno nad řádkem
1288„-čóm“ připsáno nad řádkem
1289korektor v úseku „biechu hotovy“ naznačuje změnu slovosledu
1290připsáno nad řádkem
1291připsáno při okraji
1292viz Mc 13,34, L 20,9 (?), L 19,12
1293L 19,13
1294připsáno při okraji
1295připsáno při okraji
1296připsáno při okraji
1297připsáno nad řádkem
1298připsáno při okraji
1299připsáno při okraji
1300připsáno při okraji
1301připsáno při okraji
1302připsáno pod řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).