[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<37v38r38v39r39v40r40v41r41v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[39v]číslo strany rukopisutělo nemocno.“ Mt26,42 {Z}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14m, Iohaniscizojazyčný text VIp)[1393]viz Mc 14,39, J 6,38 Opět druhé začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem otjidevariantní překlad a modlil se a řka: „Otče mój, nemóž li tento kalich začátek komentované pasážeminútikonec pasáže s variantním překladem pominúti ote mnevariantní překlad, jedno[1394]opraveno přepsáním „-o“ na „jedné“ abych jej pil, staň se vóle tvá.“ Mt26,43 {Aa}textový orientátor I přijide opět a naleze je začátek komentované pasážespiecekonec pasáže s variantním překladem ani spievariantní překlad, neb biechu oči jich obtieženě. Mt26,44 {Ab}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14)[1395]viz Mc 14,39 začátek komentované pasážeA opustiv jekonec pasáže s variantním překladem A nechav jichvariantní překlad, začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem otjide[1396]„-t-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad opět i začátek komentované pasážepomodlikonec pasáže s variantním překladem modlivariantní překlad se třetie, túž řečí řka. Mt26,45 {Ac}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14b, Iohaniscizojazyčný text XIId)[1397]viz Mc 14,41, J 12 (?) Tehdy přijide k učedlníkóm svým začátek komentované pasážei diekonec pasáže s variantním překladem a vecevariantní překlad jim: „Spěte již a začátek komentované pasážeodpočívajtekonec pasáže s variantním překladem otpočívajte[1398]„-t-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad; {Ad}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14c, Lucecizojazyčný text 22u, Iohaniscizojazyčný text 18b)[1399]viz Mc 14,41, L 22,46, J 18 (?) aj přiblíži se hodina a syn člověka bude zrazen[1400]korektor v úseku „bude zrazen“ naznačuje změnu slovosledu v ruce hřiešných. Mt26,46[1401]škrtnut textový orientátor „Ae“(Marcicizojazyčný text 14b, Iohaniscizojazyčný text XIId)[1402]viz Mc 14,42, L 22,46 Vstaňte již, poďme, aj blíží se ten, jenž mě zradí.“ Mt26,47 A když {on[1403]}přípisek soudobého korektora ještě mluvieše, aj Jidáš, jeden ze dvanádcti, přijide a s ním zástup mnohý s meči a začátek komentované pasážes palicemikonec pasáže s variantním překladem s kosami[1404]obtížně čitelné, připsáno nad řádkemvariantní překlad, poslaný od kniežat kněžských a starších lida. Mt26,48 {Ae}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14d, Lucecizojazyčný text 22x)[1405]viz Mc 14,44–45, L 22,47–48 začátek komentované pasážeA jenž jej zradil, dalkonec pasáže s variantním překladem A ten, ješto zradil, dal[1406]připsáno při okrajivariantní překlad jim znamenie řka: „Kohož[1407]přepsáno z „Kohoť“ kolivěk políbím, onť jest, držte jeho.“ Mt26,49 A ihned přistúpiv k Ježíšovi začátek komentované pasážeřeklkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad: „Zdráv, mistře!“ začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem A[1408]připsáno nad řádkemvariantní překlad políbil jest jeho. Mt26,50 začátek komentované pasážeI řeklkonec pasáže s variantním překladem I vece[1409]připsáno nad řádkemvariantní překlad jemu Ježíš: „Příteli, k čemu si přišel?“ {Aff}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14e, Iohaniscizojazyčný text XVIIIc)[1410]viz Mc 14,46–47, J 18,9; odkazy zapsány drobným písmem nad řádkem Tehdy přistúpichu a ruce začátek komentované pasážeztáhli súkonec pasáže s variantním překladem vržechu[1411]připsáno na spodním okrajivariantní překlad na Ježíše i drželi sú jeho. Mt26,51 A aj jeden z nich, jenž biechu s Ježíšem, ztáh[hy]ztáh] zath[1412]nad řádkem červeně opraveno ruku svú vytrže meč svój začátek komentované pasážei udeřivkonec pasáže s variantním překladem i bil jest[1413]připsáno nad řádkemvariantní překlad sluhu kniežete kněžského začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uťal ucho jeho pravé. Mt26,52 (Sám:) Tehdy vece jemu Ježíš: „Obrať meč svój u[1414]„u“ zapsáno dvakrát na rozhraní folií

X
hyztáh] zath
1393viz Mc 14,39, J 6,38
1394opraveno přepsáním „-o“ na „jedné“
1395viz Mc 14,39
1396„-t-“ připsáno nad řádkem
1397viz Mc 14,41, J 12 (?)
1398„-t-“ připsáno nad řádkem
1399viz Mc 14,41, L 22,46, J 18 (?)
1400korektor v úseku „bude zrazen“ naznačuje změnu slovosledu
1401škrtnut textový orientátor „Ae“
1402viz Mc 14,42, L 22,46
1403připsáno nad řádkem
1404obtížně čitelné, připsáno nad řádkem
1405viz Mc 14,44–45, L 22,47–48
1406připsáno při okraji
1407přepsáno z „Kohoť“
1408připsáno nad řádkem
1409připsáno nad řádkem
1410viz Mc 14,46–47, J 18,9; odkazy zapsány drobným písmem nad řádkem
1411připsáno na spodním okraji
1412nad řádkem červeně opraveno
1413připsáno nad řádkem
1414„u“ zapsáno dvakrát na rozhraní folií
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).