[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<36r36v37r37v38r38v39r39v40r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

k němu žena majíc pušku začátek komentované pasážealabastrovúkonec pasáže s variantním překladem mramorovúvariantní překlad masti drahé začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vylila jest na hlavu jeho, an stoléše. Mt26,8 A vidúce {to}přípisek soudobého korektora učedlníci rozhněvali sú sě řkúce: „Čemu je tato ztráta? Mt26,9 Neb mohla jest tato mast prodána býti za mnoho začátek komentované pasážea dána býtikonec pasáže s variantním překladem a dáti sěvariantní překlad chudým.“ Mt26,10 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad věda to Ježíš vece jim: „Co začátek komentované pasážeste truchlí této ženěkonec pasáže s variantním překladem mútíte tuto ženuvariantní překlad, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad skutek dobrý učinila jest nade mnú? Mt26,11 Však chudé vždy máte s sebú, ale mne ne vždy budete mieti. Mt26,12 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14d, Iohaniscizojazyčný text 12a) Neb pustivši začátek komentované pasážetatokonec komentované pasáže {ona}přípisek soudobého korektora mast tuto na mé tělo, k začátek komentované pasážepohřebukonec pasáže s variantním překladem pohřebivariantní překlad začátek komentované pasážemnekonec pasáže s variantním překladem mémuvariantní překlad jest učinila. Mt26,13 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: začátek komentované pasážekdež kolivěkkonec pasáže s variantním překladem kde kolivariantní překlad bude kázáno toto čtenie po všem světě, bude rčeno, a že začátek komentované pasážetotokonec komentované pasáže {ona}přípisek soudobého korektora učinila jest na památku jeho.“ Mt26,14 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14c, Lucecizojazyčný text XXIId) Tehdy odjide jeden ze dvanádcti, jenž slove Jidáš Škarioth, ke kniežatóm kněžským. I vece jim: Mt26,15 „Co mi chcete dáti a já vám jeho zradím?“ začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže {A}přípisek soudobého korektora oni uložichu jemu třidceti střiebrných. Mt26,16 A od toho času hledáše začátek komentované pasážepřístupykonec pasáže s variantním překladem sličenstvievariantní překlad, aby jej zradil. Mt26,17 A první den přesnic přistúpichu začátek komentované pasážek němukonec pasáže s variantním překladem k Ježíšovivariantní překlad učedlníci jeho řkúce: „Kde chceš, připravímy tobě jiesti beránka?“ Mt26,18 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad Ježíš vece: „Jděte do města k jednomu začátek komentované pasážea řcetekonec pasáže s variantním překladem a pověztevariantní překlad jemu: Mistr die: Čas mój blízko jest, u tebe začátek komentované pasážečinímkonec pasáže s variantním překladem učinímvariantní překlad beránka s mými učedlníky.“ Mt26,19 začátek komentované pasážeI učinichukonec pasáže s variantním překladem I učinili súvariantní překlad učedlníci, začátek komentované pasážejakžkonec pasáže s variantním překladem jakožvariantní překlad jim uložil Ježíš, i připravichu beránka. Mt26,20 {F}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text 13f etcizojazyčný text VIa, Marcicizojazyčný text 14h, Lucecizojazyčný text XXIIh)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).