[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<41r41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[43r]číslo strany rukopisuA v hodinu devátú vzvola Ježíš hlasem velikým řka: „Heli, Heli, lamazabathanicizojazyčný text,“ toť jest: „Bože[in]Bože] bozie mój, bože[io]bože] bozie mój, i zdali velcizojazyčný text i[1502]škrtnuto „zdali vel i“ proč {si[1503]}přípisek soudobého korektora opustil mě.“ Mt27,47 A někteří tu stojíce a slyšiece, praviechu: „Eliáše tento volá[1504]korektor v úseku „tento volá“ naznačuje změnu slovosledu.“ Mt27,48 {Z}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15ab, Lucecizojazyčný text 23s)[1505]viz Mc 15,36, L 23,36 A ihned běžav jeden z nich, vzem húbu naplni ji začátek komentované pasážeoctakonec pasáže s variantním překladem octemvariantní překlad a vloži ji na trest a dáváše jemu píti. Mt27,49 {Aa}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15, Lucecizojazyčný text 23z, Iohaniscizojazyčný text 19o)[1506]viz Mc 15,35–36, L 23,46, J 19,30 A jiní praviechu: „začátek komentované pasážeNechťkonec pasáže s variantním překladem Nechvariantní překlad uzříme, začátek komentované pasážepříde liťkonec pasáže s variantním překladem příde livariantní překlad Eliáš začátek komentované pasáževzprostíkonec pasáže s variantním překladem zprošťuje[1507]připsáno v podobě „zproſtugie“variantní překlad začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad.“ Mt27,50 A Ježíš křiče opět[1508]škrtnuto velikým hlasem vypusti začátek komentované pasážedušikonec pasáže s variantním překladem duchavariantní překlad. Mt27,51 {Ab}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15d, Lucecizojazyčný text 23y)[1509]viz Mc 15,38, L 23 (verš o oponě není v L) A aj opona chrámová začátek komentované pasážerozedřela sekonec pasáže s variantním překladem roztrhla sěvariantní překlad jest na dvě straně od vrchu až dolóv a země hnula se jest a skalé se[1510]korektor doplňuje jotaci sedalo Mt27,52 a hrobové se otvieráchu a mnohá těla svatých, jenž biechu zesnula (to jest zemřela), vstala sú Mt27,53 a vyšedše z hrobóv po vskřiešení jeho, přišli sú do svatého města a ukázala[1511]přepsáno z „ukázali“ sú se mnohým. Mt27,54 {Ac}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15, Lucecizojazyčný text 23a)[1512]viz 15,39, L 23,47 A centurio (to jest storytieřník)[1513]vysvětlivka připsána na okraji a kteří s ním biechu ostřiehajíce Ježíše, vidúce země třesenie a ty věci, kteréž se dějéchu, báli sú se velmě, řkúce: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Zajistévariantní překlad syn boží bieše tento!“ Mt27,55 {Ad}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15f)[1514]viz Mc 15,40 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad biechu tu také[1515]podtečkováno ženy mnohé z daleka, ješto biechu šly po Ježíšovi začátek komentované pasážeod Galileekonec pasáže s variantním překladem ot Galileevariantní překlad přisluhujíc jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 {Ae}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15g, Lucecizojazyčný text 23b, Iohaniscizojazyčný text 19p)[1516]viz Mc 15,43, L 23,50, J 19,38 A když by večer, přijide jeden člověk bohatý[1517]zapsáno dvakrát na rozhraní fólií

X
inBože] bozie
iobože] bozie
1502škrtnuto „zdali vel i“
1503připsáno při okraji
1504korektor v úseku „tento volá“ naznačuje změnu slovosledu
1505viz Mc 15,36, L 23,36
1506viz Mc 15,35–36, L 23,46, J 19,30
1507připsáno v podobě „zproſtugie“
1508škrtnuto
1509viz Mc 15,38, L 23 (verš o oponě není v L)
1510korektor doplňuje jotaci
1511přepsáno z „ukázali“
1512viz 15,39, L 23,47
1513vysvětlivka připsána na okraji
1514viz Mc 15,40
1515podtečkováno
1516viz Mc 15,43, L 23,50, J 19,38
1517zapsáno dvakrát na rozhraní fólií
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).