[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<30r30v31r31v32r32v33r33v34r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[32r]číslo strany rukopisuMt22,32 (Exodicizojazyčný text III)[1164]viz Ex 3,6.15.16 Já sem bóh Abrahamóv, bóh Izákuov a bóh Jakubóv? Nenie bóh mrtvých, ale živých.“ Mt22,33 A uslyševše zástupové, diviechu se učení[gt]učení] wuceni jeho. Mt22,34 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad zákonníci uslyševše, že začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem byl[1165]„-l“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad mlčenie saduceóm uložil, začátek komentované pasážesnidechu se v hromadukonec pasáže s variantním překladem sešli sě v jedno[1166]připsáno při okrajivariantní překlad, Mt22,35 začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad otáza jeho jeden z nich, učitel zákona, pokúšeje jeho: Mt22,36 „Mistře, které jest přikázanie veliké v zákoně?“ Mt22,37 Vece jemu Ježíš: (Deuteronomiicizojazyčný text VI, Marcicizojazyčný text XII, Lucecizojazyčný text X)[1167]viz Dt 6,5, Mc 12,28, L 10,25 „Milovati budeš pána boha tvého (velcizojazyčný text svého)[1168]druhý překlad v základním textu z cělého srdce tvého i ze[1169]zapsáno „se“ všie dušě své začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ze[1170]zapsáno „se“ všie mysli své. Mt22,38 To jest najvětčé a prvnie přikázanie. Mt22,39 A druhé jest podobné tomuto: Milovati budeš bližnieho tvého (velcizojazyčný text svého)[1171]druhý překlad v základním textu jako začátek komentované pasážesám sěkonec pasáže s variantním překladem samého sěvariantní překlad. Mt22,40 Na túto dvú přikázaní všecken zákon visí i proroci.“ Mt22,41 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XII, Lucecizojazyčný text X)[1172]viz Mc 12,35, L 10 (?) začátek komentované pasážeA sebrav zákonníkykonec pasáže s variantním překladem A když se sebrali otdělenci[1173]připsáno při okrajivariantní překlad otáza jich Ježíš Mt22,42 řka: „Co se vám zdá o Kristovi, čí syn začátek komentované pasážebyl bykonec pasáže s variantním překladem jest[1174]připsáno nad řádkemvariantní překlad?“ začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Davidóv.“ Mt22,43 Vece jim: „začátek komentované pasážeKakožkonec pasáže s variantním překladem Kterakž[1175]připsáno při okrajivariantní překlad tehdy David v duchu nazývá ho pánem řka: Mt22,44 Řekl jest pán pánu mému: začátek komentované pasážeSeďkonec pasáže s variantním překladem Sědni[1176]připsáno při okrajivariantní překlad na praviciech[1177]„-e-“ nadepsáno mých, ažť položím nepřátely podnož noh tvých? Mt22,45 začátek komentované pasážeA poňavadž ho David nazývá[1178]omylem připsáno podruhé „ho“ pánemkonec pasáže s variantním překladem Protož poněvadž David nazývá ho pánem[1179]připsáno při okrajivariantní překlad, kterakž syn jeho jest?“ Mt22,46 A nižádný nemohl jest odpověděti jemu slova, aniž směl byl začátek komentované pasážekto od toho dne viece tázatikonec pasáže s variantním překladem z toho dne nižádný ho viece tázativariantní překlad.[1180]připsáno většinou při okraji, částečně pod řádkem

Matheicizojazyčný text XXIII.

Mt23,1 (Soluscizojazyčný text:) Tehdy mluvil jest Ježíš k zástupóm a k učedlníkóm svým Mt23,2 řka: „Na stolici Mojžiešově[gu]Mojžiešově] mozieſowie seděli sú mistři a zákonníci; Mt23,3 protož vše, což vám dějí[1181]korektor v úseku „vám dějí“ naznačuje změnu slovosledu, zachovajte a čiňte, ale podlé skutkóv jich neroďte činiti. Neboť pravie, a nečinie. Mt23,4 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIp)[1182]viz L 11,46 Anebť[1183]korektor škrtl „a nebť“ a pod řádek znovu napsaj jen „nebť“ přivazují[gv]přivazují] przwazugi

X
gtučení] wuceni
guMojžiešově] mozieſowie
gvpřivazují] przwazugi
1164viz Ex 3,6.15.16
1165„-l“ připsáno korektorem nad řádkem
1166připsáno při okraji
1167viz Dt 6,5, Mc 12,28, L 10,25
1168druhý překlad v základním textu
1169zapsáno „se“
1170zapsáno „se“
1171druhý překlad v základním textu
1172viz Mc 12,35, L 10 (?)
1173připsáno při okraji
1174připsáno nad řádkem
1175připsáno při okraji
1176připsáno při okraji
1177„-e-“ nadepsáno
1178omylem připsáno podruhé „ho“
1179připsáno při okraji
1180připsáno většinou při okraji, částečně pod řádkem
1181korektor v úseku „vám dějí“ naznačuje změnu slovosledu
1182viz L 11,46
1183korektor škrtl „a nebť“ a pod řádek znovu napsaj jen „nebť“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).