[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<33v34r34v35r35v36r36v37r37v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[35v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážeA tokonec pasáže s variantním překladem Ale tovariantní překlad vězte, že by věděl hospodář, kterú by hodinu začátek komentované pasážeměl zloděj přijítikonec pasáže s variantním překladem zloděj přišel[1267] nad řádkem připsáno „přišel“, podtečkována slova „měl“ a „přijíti“variantní překlad, bděl[hk]bděl] bdel by zajisté a nedal by domu svého podkopati. Mt24,44 Protož i vy buďte hotovi, neb v kterú hodinu nemníte syn člověka přijde. Mt24,45 {Z}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl)[1268]viz L 12,42 Ktoť[1269]„-t“ připsáno nad řádkem sě zdá jest sluha věrný a opatrný, jehožto ustanovil pán nad čeledí svú, aby jim dal pokrm[1270]korektor v úseku „jim dal pokrm“ naznačuje změnu slovosledu začátek komentované pasážečasem svýmkonec pasáže s variantním překladem v časvariantní překlad. Mt24,46 {Ab}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl)[1271]viz L 12,43 Blahoslavený ten sluha, kteréhožto když přijde pán jeho, nalezne začátek komentované pasážetak činíciehokonec pasáže s variantním překladem an tak činívariantní překlad. Mt24,47 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že nade vším svým dobrým ustaví začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad. Mt24,48 {Ac}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIm)[1272]viz L 12,45 Pakli die sluha ten v srdci zlý svém: Mešká mój pán přijíti[1273]korektor v úseku „mój pán přijíti“ naznačuje změnu slovosledu, Mt24,49 a počne bíti spolusluhy své, začátek komentované pasážejéstikonec pasáže s variantním překladem a jiestivariantní překlad bude začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad píti začátek komentované pasážes opilcikonec pasáže s variantním překladem s opilými[1274]připsáno při okrajivariantní překlad, Mt24,50 přijde pán sluhy toho v den, v který sě nenaděje, a v hodinu, v kterú nevie, Mt24,51 i rozdělí jej začátek komentované pasážea dielkonec pasáže s variantním překladem a částkuvariantní překlad jeho položí s pokrytci; tu bude pláč (Supracizojazyčný text XXII)[1275]viz Mt 22,13 začátek komentované pasážea skřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípěnie zubuovvariantní překlad.

Matheicizojazyčný text XXV.

Mt25,1 (Sám:) Tehdy podobno {bude[1276]}přípisek soudobého korektora královstvie nebeské desěti pannám, kteréžto vzemše sklenice[1277]škrtnuto (velcizojazyčný text lampy)[1278]druhý překlad v základním textu své vyšly sú v cěstu začátek komentované pasážeženichovikonec pasáže s variantním překladem ženichu[1279]korektor škrtl „-ovi“ a nadepsal „-u“variantní překlad a nevěstě. Mt25,2 A pět z nich bieše múdrých a pět nemúdrých. Mt25,3 Ale pět nemúdrých[hl]nemúdrých] memudrich vzemše lampy, nevzeli sú oleje s sebú.[1280]nad řádkem připsáno a škrtnuto „sebú“ Mt25,4 Ale múdré vzeli sú olej v orudích svých s lampami. Mt25,5 A když meškánie činieše ženich, zdřiemali sú se všecky a zesnuly sú. Mt25,6 A začátek komentované pasážeodkonec pasáže s variantním překladem o[1281]„-d“ škrtnutovariantní překlad puol noci stal se jest pokřik[1282]korektor v úseku „stal se jest pokřik“ naznačuje změnu slovosledu:

X
hkbděl] bdel
hlnemúdrých] memudrich
1267 nad řádkem připsáno „přišel“, podtečkována slova „měl“ a „přijíti“
1268viz L 12,42
1269„-t“ připsáno nad řádkem
1270korektor v úseku „jim dal pokrm“ naznačuje změnu slovosledu
1271viz L 12,43
1272viz L 12,45
1273korektor v úseku „mój pán přijíti“ naznačuje změnu slovosledu
1274připsáno při okraji
1275viz Mt 22,13
1276připsáno nad řádkem
1277škrtnuto
1278druhý překlad v základním textu
1279korektor škrtl „-ovi“ a nadepsal „-u“
1280nad řádkem připsáno a škrtnuto „sebú“
1281„-d“ škrtnuto
1282korektor v úseku „stal se jest pokřik“ naznačuje změnu slovosledu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).