[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<40r40v41r41v42r42v43r43v44r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[42r]číslo strany rukopisuchcete, aby vám ze dvú byl puštěn[1464]korektor v úseku „byl puštěn“ naznačuje změnu slovosledu?“ A oni vecechu: {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15i, Lucecizojazyčný text 23h)[1465]viz Mc 15,11, L 23,18 „Barrabáše!“ Mt27,22 Vece jim Pilát: „Což pak učiním začátek komentované pasážeo Ježíšovikonec pasáže s variantním překladem z Ježíševariantní překlad, jenž slove Kristus?“ začátek komentované pasážeVecechu všichnikonec pasáže s variantním překladem Řekli všicknivariantní překlad: „Ukřižován buď!“ Mt27,23 {I}textový orientátor (Sám:) Vece jim vladař: „Co jest zlého učinil?“ A oni pak[1466]škrtnuto a podtečkováno viece voláchu řkúce: „Ukřižován buď!“ Mt27,24 A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale začátek komentované pasáževětčíkonec pasáže s variantním překladem viecevariantní překlad rozbroj by byl, vzem vodu umy ruce přěde vším lidem řka: „Nevinen sem já začátek komentované pasážekrvíkonec pasáže s variantním překladem ot krvevariantní překlad spravedlivého tohoto, vy začátek komentované pasáževiztekonec pasáže s variantním překladem vzříte[1467]lze číst i jako „uzříte“variantní překlad!“ Mt27,25 A otpověděv vešken lid vece: „Krev jeho na nás začátek komentované pasážei na syny našekonec pasáže s variantním překladem i na našě synyvariantní překlad!“ Mt27,26 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15k, Lucecizojazyčný text 23l, Iohaniscizojazyčný text 19k)[1468]viz Mc 15,15, L 23,24–25, J 19,16, vše zapsáno černým inkoustem Tehdy pusti jim Barrabáše, ale Ježíše ubičovaného[ii]ubičovaného] ubicovanieho dal {jest[1469]}přípisek soudobého korektora jim, aby byl ukřižován. Mt27,27 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15k, Iohaniscizojazyčný text 19a)[1470]viz Mc 15,16–17, J 19,2 Tehdy rytieři vladařovi přijemše Ježíše do radného domu shromazdili sú k němu všelikú zběř. Mt27,28 A svlekše[ij]svlekše] ſwleſke jej, sukní začátek komentované pasážez purpurykonec pasáže s variantním překladem zlatohlavovúvariantní překlad oděchu začátek komentované pasážejehokonec pasáže s variantním překladem ho[1471]jeho zapsáno jako „geyho“variantní překlad. Mt27,29 (Iohaniscizojazyčný text 19c)[1472]viz J 19,2, zapsáno černým inkoustem a spletše korunu z trnie, vsadichu začátek komentované pasážena jeho hlavukonec pasáže s variantním překladem na hlavu jeho[1473]připsáno s chybamivariantní překlad a trest začátek komentované pasážev jeho pravicikonec pasáže s variantním překladem v pravici jehovariantní překlad. A klekajíce přěd ním posmieváchu se jemu řkúce: {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15l etcizojazyčný text m)[1474]viz Mc 15,18–20 „Zdráv, králi židovský!“ Mt27,30 A plijíce naň[ik]naň] nam začátek komentované pasáževzechukonec pasáže s variantním překladem vzěchu[1475]„-i-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad trest a tepiechu hlavu jeho. Mt27,31 A když se jemu posmievachu , svlečechu s něho sukni {drahú[1476]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážea oblečechu jej rúchemkonec pasáže s variantním překladem a oblékli ho v rúchovariantní překlad jeho i vedechu jej, aby byl ukřižován. Mt27,32 {M}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15n, Lucecizojazyčný text 23m)[1477]viz Mc 15,21, L 23,26 A vyšedše nalezechu člověka cyrenenského jménem Šimona jdúcieho ze vsi; toho začátek komentované pasážepřipudichukonec pasáže s variantním překladem přinutichu[1478]připsáno na spodním okrajivariantní překlad, aby vzal kříž jeho. Mt27,33 {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XVo, Lucecizojazyčný text 23l, Iohaniscizojazyčný text 19m)[1479]viz Mc 15,22, L 23,33, J 19,17

X
iiubičovaného] ubicovanieho
ijsvlekše] ſwleſke
iknaň] nam
1464korektor v úseku „byl puštěn“ naznačuje změnu slovosledu
1465viz Mc 15,11, L 23,18
1466škrtnuto a podtečkováno
1467lze číst i jako „uzříte“
1468viz Mc 15,15, L 23,24–25, J 19,16, vše zapsáno černým inkoustem
1469připsáno nad řádkem
1470viz Mc 15,16–17, J 19,2
1471jeho zapsáno jako „geyho“
1472viz J 19,2, zapsáno černým inkoustem
1473připsáno s chybami
1474viz Mc 15,18–20
1475„-i-“ připsáno nad řádkem
1476připsáno při okraji
1477viz Mc 15,21, L 23,26
1478připsáno na spodním okraji
1479viz Mc 15,22, L 23,33, J 19,17
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).