[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<33r33v34r34v35r35v36r36v37r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[35r]číslo strany rukopisuse zamútí[hi]zamútí] zamitmi (velcizojazyčný text zatmí)[1250]druhý překlad v základním textukonec pasáže s variantním překladem slunce zatmí sěvariantní překlad a měsiec nedá světla svého a hvězdy padati budú s[1251]korektor opravil na „z“ nebe a moci nebeské hýbati se budú[1252]korektor v úseku „hýbati se budú“ naznačuje změnu slovosledu. Mt24,30 A tehdy ukáže se znamenie syna člověka na nebi. {R}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIp, Lucecizojazyčný text XXIi)[1253]viz Mc 13,26–31, L 21,27–33 A tehdy kvieliti budú začátek komentované pasáževšickni národové zemštíkonec pasáže s variantním překladem všěcka pokolenie země[1254]připsáno při okrajivariantní překlad i uzřé syna člověka začátek komentované pasážejdúciehokonec pasáže s variantním překladem an se béře[1255]připsáno při okrajivariantní překlad v oblaciech nebeských s mocí mnohú a s velebností. Mt24,31 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad pošle anjely své s trubú a s velikým hlasem i shromazdie vyvolené jeho ode čtyř větróv od svrchkóv nebeských až do mezí jich. Mt24,32 A od dřeva fíkového začátek komentované pasáženaučkonec pasáže s variantním překladem naučte[1256]připsáno při okraji, chybné znění, opraveno přímo původním písařem?variantní překlad se podobenství: když již ratolest jeho začátek komentované pasážetenká budekonec pasáže s variantním překladem otmladne[1257]připsáno při okrajivariantní překlad a listie sě začátek komentované pasáževypučilokonec pasáže s variantním překladem vypučie[1258]připsáno při okrajivariantní překlad, viete, že blízko jest léto. Mt24,33 Takež i vy, když uzříte ty všecky věci, vězte, že blízko jest a ve dveřiech jest. Mt24,34 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že nemine toto pokolenie, až se všecko stane. Mt24,35 Nebe i země minú, ale slova má neminú. Mt24,36 {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIq, Lucecizojazyčný text XXI)[1259]viz Mc 13,33, L 21 (?), v L tento konkrétní text není Ale začátek komentované pasážeo tomkonec pasáže s variantním překladem o onomvariantní překlad dni a hodině nižádný nevie, ani začátek komentované pasážeanjelékonec pasáže s variantním překladem andělové[1260]připsáno při okrajivariantní překlad nebeští, začátek komentované pasážejednékonec pasáže s variantním překladem jedinévariantní překlad sám otec. Mt24,37 {T}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIIi)[1261]viz L 17,26–27 Neb jakož bylo ve dnech Noe, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,38 Neb jakož bieše ve dnech před potopú jedúce a pijíce a pojímajíce se a vdávajíce až do dne toho, začátek komentované pasážekteréhožkonec pasáže s variantním překladem v němžtovariantní překlad všel Noe do korábu, Mt24,39 a nepoznali sú, až přišla potopa i pobrala všecky, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,40 {U}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVII, Marcicizojazyčný text)[1262]viz L 17,36 Tehdy dva začátek komentované pasážebudúkonec pasáže s variantním překladem budetavariantní překlad na poli: jeden bude vzat a druhý opuštěn. (Dva na loži: jeden bude vzat a druhý opuštěn.)[1263]text „Dva na loži … opuštěn“ není z Mt, je zde doplněn z L 17,34 Mt24,41 Dvě[hj]Dvě] Dwe mlečce: jedna bude vzata a druhá opuštěna. Mt24,42 {X}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIt etcizojazyčný text XIIk)[1264]viz Mc 13,35 Protož bděte, neb neviete, {v[1265]}přípisek soudobého korektora kterú hodinu pán váš začátek komentované pasážemá přijítikonec pasáže s variantním překladem přijdevariantní překlad. Mt24,43 {Y}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl)[1266]viz L 12,39

X
hizamútí] zamitmi
hjDvě] Dwe
1250druhý překlad v základním textu
1251korektor opravil na „z“
1252korektor v úseku „hýbati se budú“ naznačuje změnu slovosledu
1253viz Mc 13,26–31, L 21,27–33
1254připsáno při okraji
1255připsáno při okraji
1256připsáno při okraji, chybné znění, opraveno přímo původním písařem?
1257připsáno při okraji
1258připsáno při okraji
1259viz Mc 13,33, L 21 (?), v L tento konkrétní text není
1260připsáno při okraji
1261viz L 17,26–27
1262viz L 17,36
1263text „Dva na loži … opuštěn“ není z Mt, je zde doplněn z L 17,34
1264viz Mc 13,35
1265připsáno nad řádkem
1266viz L 12,39
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).