[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<34r34v35r35v36r36v37r37v38r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Aj, ženich začátek komentované pasážejde, výdětekonec pasáže s variantním překladem béře se, vyjdětevariantní překlad v cěstu začátek komentované pasážejemukonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad! Mt25,7 Tehdy vstaly sú všecky panny ty začátek komentované pasážea okráslily súkonec pasáže s variantním překladem i ozdobily súvariantní překlad lampy své. Mt25,8 A bláznivé múdrým začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekly súvariantní překlad: Dajte nám oleje začátek komentované pasáževašehokonec pasáže s variantním překladem svéhovariantní překlad, neboť lampy naše hasnú. Mt25,9 A odpověděchu múdré řkúce: začátek komentované pasážeNeb snad nedostalo by sekonec pasáže s variantním překladem Ne, snad by sě nedostalovariantní překlad nám i vám. Jděte radějše ku začátek komentované pasážeprodávajícímkonec pasáže s variantním překladem prodavačómvariantní překlad a kupte sobě. Mt25,10 A když jidechu kupovat, začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad ženich, a kteréž biechu hotovy, začátek komentované pasáževnidechukonec pasáže s variantním překladem vešly súvariantní překlad s ním na svatbu, i zavřena jest brána. Mt25,11 {A}přípisek soudobého korektora najposledy přijidechu i druhé panny řkúce: Pane, pane, otevři nám. Mt25,12 A on odpověděv vece jim: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: Neznám vás. Mt25,13 Protož bděte, neb neviete dne ani hodiny. Mt25,14 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIIs, Lucecizojazyčný text XXi etcizojazyčný text XIXb) Neb jako člověk daleko jda, zavola sluh svých začátek komentované pasážei da {a dal}přípisek soudobého korektora jim své zbožie. Mt25,15 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIXc) A jednomu {jest}přípisek soudobého korektora dal pět hřiven a jinému dvě a jinému jednu, {ale}přípisek soudobého korektora každému podlé začátek komentované pasážezvláštniekonec pasáže s variantním překladem vlastnievariantní překlad moci, i bra sě ihned. Mt25,16 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Ivariantní překlad odjide ten, jenž začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad vzal pět hřiven, i těžel {jest}přípisek soudobého korektora jimi i zjískal jest jiných pět. Mt25,17 Též i ten, jenž začátek komentované pasážebiešekonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad dvě vzal, zjískal jest jinie dvě. Mt25,18 Ale ten, jenž bieše jednu vzal, odšed i pokopal v zemi i začátek komentované pasážei skrykonec pasáže s variantním překladem skrylvariantní překlad penieze pána svého. Mt25,19 začátek komentované pasážeA po mnohém časukonec pasáže s variantním překladem Ale po mnohém časuvariantní překlad začátek komentované pasáževrátil sekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad pán začátek komentované pasážesluhkonec pasáže s variantním překladem služebníkóvvariantní překlad těch i položi počet s nimi. Mt25,20 A přistúpiv ten, jenž pět hřiven vzal bieše, podal {jest}přípisek soudobého korektora jemu jiných pět hřiven řka:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).