[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<39r39v40r40v41r41v42r42v43r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[41r]číslo strany rukopisujeden, však i začátek komentované pasážetvá řeč tě zevna činíkonec pasáže s variantním překladem řeč tvá tě zjěvuje[1445]zjěvuje zapsáno „zgiewugie“variantní překlad.“ Mt26,74 Tehdy počě se kléti a přisáhati, že by neznal člověka, a ihned kokot zazpieva. Mt26,75 {At}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14b, Lucecizojazyčný text 22d)[1446]viz Mc 14,72, L 22,62 začátek komentované pasážeI rozpomenulkonec pasáže s variantním překladem I zpomenulvariantní překlad jest Petr na slovo Ježíšovo, začátek komentované pasážeješto {kteréž}přípisek soudobého korektora byl řekl: začátek komentované pasážeDřieve nežlikonec pasáže s variantním překladem Prvé nežvariantní překlad kokot zapěje, třikrát mne zapříš. A vyšed ven plakal[ie]plakal] placal horce[1447]nad „-e-“ nadepsáno „-i“.

Matheicizojazyčný text XXVII.

Mt27,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15a, Lucecizojazyčný text 22f)[1448]viz Mc 15,1, L 22,66 A když by ráno, vjidechu v radu všecka kniežata kněžská a starší lida proti Ježíšovi, aby začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad na smrt dali. Mt27,2 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15b, Lucecizojazyčný text 22a[1449]chybně místo 23a, Iohaniscizojazyčný text 18n)[1450]viz Mc 15,1, L 23,1, J 18,28 A svázána přivedechu i dachu jej Ponskému začátek komentované pasážePilátukonec pasáže s variantním překladem Pilátovivariantní překlad vladaři. Mt27,3 (Sám:) Tehdy Jidáš vida, jenž začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad jest zradil, že by byl odsúzen, pokáním jsa veden navráti[1451]nad tím připsána latinská glosa „retulit“ třidceti střiebrných kniežatóm kněžským a starším lida Mt27,4 řka: „Shřěšil sem zrazuje krev spravedlivú.“ A oni vecechu: „Co nám do toho, ty začátek komentované pasáževizkonec pasáže s variantním překladem vzříš[1452]nelze vyloučit ani čtení „uzříš“variantní překlad!“ Mt27,5 A vrh střiebrnými v chrámě, odšel jest. A odšed osidlem se oběsi. Mt27,6 A kniežata kněžská vzemše střiebrné, vecechu: „Neslušé jich vložiti v pokladnici, neb začátek komentované pasážepeniezikonec pasáže s variantním překladem mzdavariantní překlad krve začátek komentované pasážejsúkonec pasáže s variantním překladem jestvariantní překlad.“ Mt27,7 A všedše v radu, kúpichu za ně pole hrnčieřovo na pohřeb[if]pohřeb] pohrzieb pútníkóm. Mt27,8 Protož nazváno jest to pole Alchedemachcizojazyčný text, to jest pole krve, až do dnešnieho dne. Mt27,9 Tehdy naplnilo se jest, co pověděno jest skrze Jeremiáše proroka (32)[1453]viz Jr 32,9 řkúcieho:

X
ieplakal] placal
ifpohřeb] pohrzieb
1445zjěvuje zapsáno „zgiewugie“
1446viz Mc 14,72, L 22,62
1447nad „-e-“ nadepsáno „-i“
1448viz Mc 15,1, L 22,66
1449chybně místo 23a
1450viz Mc 15,1, L 23,1, J 18,28
1451nad tím připsána latinská glosa „retulit“
1452nelze vyloučit ani čtení „uzříš“
1453viz Jr 32,9
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).