[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[31r]číslo strany rukopisuo nich mluvieše[1117]„-e-“ nadepsáno, Mt21,46 a hledajíce jeho držeti, báli sú se zástupóv, neb jako proroka jeho mějiechu. Mt22,1 A odpověděv Ježíš, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem pravilvariantní překlad opět u podobenstvích jim řka:

Matheicizojazyčný text XXII.

Mt22,2 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIII)[1118]viz L 14,16–24; při okraji obtížně čitelný latinský přípisek obsahující vulgátní znění začátku veršePodobné učiněno jest královstvie nebeské člověku králi, jenž jest učinil svatbu synu svému. Mt22,3 A poslal jest sluhy své volat zvaných na svatbu; i začátek komentované pasážei nechtiechu přijíti {a nechtěli sú přijíti[1119]}přípisek soudobého korektora. Mt22,4 Opět poslal jest[1120]škrtnuto jiné sluhy {své[1121]}přípisek soudobého korektora řka: začátek komentované pasážePravte zvanýmkonec pasáže s variantním překladem Povězte pozvaným[1122]připsáno při okrajivariantní překlad: Aj, oběd mój sem připravil[1123]korektor v úseku „sem připravil“ naznačuje změnu slovosledu. Býkové moji a ptáci domácí zbiti jsú a všecky věci připraveny; poďte na svatbu. Mt22,5 A oni zmeškali sú a odešli[1124]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ sú, jiní do vsi své a jiní na kupectvie své. Mt22,6 A jiní zjímali sú sluhy jeho začátek komentované pasážea haněními trápenékonec pasáže s variantním překladem a uhaněvše je[1125]připsáno při okrajivariantní překlad zbili sú. Mt22,7 A král když jest uslyšal, rozhněval sě jest[1126]škrtnuto a poslav začátek komentované pasážezástupykonec pasáže s variantním překladem vojskavariantní překlad své, utratil jest vražedlníky ty a město jich zapálil. Mt22,8 začátek komentované pasážeA řekl[gl]řekl] ŕkel jest sluhámkonec pasáže s variantním překladem Tehdy vece sluhám[1127]připsáno při okrajivariantní překlad svým: Svatba začátek komentované pasážezajistékonec pasáže s variantním překladem jistě[1128]korektor opravil radovánímvariantní překlad připravena jest, ale kteří začátek komentované pasážezvánikonec pasáže s variantním překladem pozváni[1129]korektor připsal nad řádkem „po-“variantní překlad začátek komentované pasážebiechukonec pasáže s variantním překladem byli[1130]připsáno při okrajivariantní překlad, nebyli sú začátek komentované pasážehodnikonec pasáže s variantním překladem dóstojni[1131]připsáno dvakrát při okraji ve dvou hláskových variantáchvariantní překlad. Mt22,9 Protož jděte[1132]korektor škrtl „j-“ na východy cěst, a kteréž kolivěk naleznete, začátek komentované pasáževolajtekonec pasáže s variantním překladem povolajte[1133]korektor připsal nad řádkem „po-“variantní překlad na svatbu. Mt22,10 A vyšedše sluhy jeho na cěsty, sebrali sú všecky, kteréž sú nalezli, zlé i dobré, a naplněna jest svatba sedících. Mt22,11 začátek komentované pasážeI všel jestkonec pasáže s variantním překladem I vjide[1134]připsáno při okrajivariantní překlad král, aby spatřil sedície {za stolem[1135]}přípisek soudobého korektora, i uzřěl jest[1136]škrtnuto tu {sediece[1137]}přípisek soudobého korektora člověka neoděného rúchem svatebním. Mt22,12 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad řekl jest[1138]škrtnuto jemu: Přieteli, kteraks[1139]korektor škrtl „-s“ a dopsal „si“ sem všel nemajě rúcha svatebnieho? A on oněmě. Mt22,13 Tehdy {vece[1140]}přípisek soudobého korektora král sluhám {svým[1141]}přípisek soudobého korektora: začátek komentované pasážeSviežíce nohykonec pasáže s variantním překladem Svěžte nohy[gm]nohy] noho[1142]nad „-o“ připsáno „-i“variantní překlad jeho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ruce, pusťte[1143]„-t-“ nadepsáno ho v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč začátek komentované pasážea skřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípenie zubuov[1144]připsáno při spodním okrajivariantní překlad; Mt22,14 začátek komentované pasáženeb mnozí sú voláni, ale nemnozí vyvolenikonec pasáže s variantním překladem a mnozíť sú povoláni, ale nemnozí vyvoleni[1145]připsáno při spodním okrajivariantní překlad.“ Mt22,15 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIc, Lucecizojazyčný text XXd)[1146]viz Mc 12,13, L 20,20

X
glřekl] ŕkel
gmnohy] noho
1117„-e-“ nadepsáno
1118viz L 14,16–24; při okraji obtížně čitelný latinský přípisek obsahující vulgátní znění začátku verše
1119připsáno při horním okraji
1120škrtnuto
1121připsáno nad řádkem
1122připsáno při okraji
1123korektor v úseku „sem připravil“ naznačuje změnu slovosledu
1124korektor připisuje nad řádkem „-t-“
1125připsáno při okraji
1126škrtnuto
1127připsáno při okraji
1128korektor opravil radováním
1129korektor připsal nad řádkem „po-“
1130připsáno při okraji
1131připsáno dvakrát při okraji ve dvou hláskových variantách
1132korektor škrtl „j-“
1133korektor připsal nad řádkem „po-“
1134připsáno při okraji
1135připsáno nad řádkem
1136škrtnuto
1137připsáno nad řádkem
1138škrtnuto
1139korektor škrtl „-s“ a dopsal „si“
1140připsáno nad řádkem
1141připsáno nad řádkem
1142nad „-o“ připsáno „-i“
1143„-t-“ nadepsáno
1144připsáno při spodním okraji
1145připsáno při spodním okraji
1146viz Mc 12,13, L 20,20
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).