[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<32r32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[34r]číslo strany rukopisuPožehnaný, jenž začátek komentované pasážejest přišelkonec pasáže s variantním překladem sě béřevariantní překlad ve jméno božie.“

Matheicizojazyčný text XXIIII.[1218]při okraji připsáno 24

Mt24,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIa etcizojazyčný text XIIII, Lucecizojazyčný text XIXk etcizojazyčný text XXIa)[1219]viz Mc 13,1–2, Mt 14 (?), L 19 (?), L 21,5–6 A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpichu k němu učedlníci jeho, aby jemu ukázali ustavenie chrámové. Mt24,2 A on odpověděv vece jim: „Vidíte li všecky tyto věci? začátek komentované pasážeVěru pravikonec pasáže s variantním překladem Věrně pravi[1220]připsáno při okrajivariantní překlad vám: nebude ostaven tuto kámen na kameni, jenž by nebyl zkažen.“ Mt24,3 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIb, Lucecizojazyčný text XXIb)[1221]viz Mc 13,5, L 21,7–8 A když sedieše na hoře on Olivetské, přistúpichu k němu učedlníci jeho, tajně řkúce: „Pověz nám, kdy ty věci budú a které znamenie začátek komentované pasážepříštiekonec pasáže s variantním překladem příchodu[1222]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 A otpověděv Ježíš vece jim: „Vizte, aby vás nižádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Já sem Kristus, a mnohé svedú. Mt24,6 Neb uslyšíte boje a domněnie bojóv. Vizte, abyšte se nemútili, neb musí to býti; ale ne ihned konec. Mt24,7 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIc, Lucecizojazyčný text XXc etcizojazyčný text XXI, Iohaniscizojazyčný text XVc etcizojazyčný text XVIa)[1223]viz Mc 13,8, L 20 (?), L 21,10, J 15,18 (?), J 16,2 Povstane zajisté lid proti lidu a královstvie proti království a budú[hf]budú] bude morové a hladové a země třěsenie po miestech; Mt24,8 ale tyto všecky věci počátkové jsú bolestí. Mt24,9 Tehdy začátek komentované pasážezradiekonec pasáže s variantním překladem dadievariantní překlad vás v[1224]připsáno nad řádkem, zřejmě původním písařem zamúcenie začátek komentované pasážea zmordujíkonec pasáže s variantním překladem a zahubie[1225]připsáno při okrajivariantní překlad vás a budete v nenávist všem člověkóm (velcizojazyčný text lidem)[1226]druhý překlad v základním textu pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy pohoršie se mnozí a vespolek se budú zrazovati[1227]korektor v úseku „se budú zrazovati“ naznačuje změnu slovosledu a budú začátek komentované pasážesebekonec pasáže s variantním překladem variantní překlad nenáviděti[1228]korektor v úseku „budú sebe nenáviděti“ naznačuje změnu slovosledu vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní prorokové vstanú a mnohé svedú, Mt24,12 až se začátek komentované pasážepřemnoží {rozmnoží[1229]}přípisek soudobého korektora zlost, začátek komentované pasážezstydnekonec pasáže s variantním překladem ustydne[1230]připsáno při okraji, obtížně čitelné, sr. BiblBočvariantní překlad láska mnohých; Mt24,13 ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude. Mt24,14 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIId)[1231]viz Mc 13,10 A bude kázáno toto čtenie královstvie po všěm světu

X
hfbudú] bude
1218při okraji připsáno 24
1219viz Mc 13,1–2, Mt 14 (?), L 19 (?), L 21,5–6
1220připsáno při okraji
1221viz Mc 13,5, L 21,7–8
1222připsáno nad řádkem i při okraji
1223viz Mc 13,8, L 20 (?), L 21,10, J 15,18 (?), J 16,2
1224připsáno nad řádkem, zřejmě původním písařem
1225připsáno při okraji
1226druhý překlad v základním textu
1227korektor v úseku „se budú zrazovati“ naznačuje změnu slovosledu
1228korektor v úseku „budú sebe nenáviděti“ naznačuje změnu slovosledu
1229připsáno při okraji, obtížně čitelné, sr. BiblBoč
1230připsáno při okraji, obtížně čitelné, sr. BiblBoč
1231viz Mc 13,10
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).