[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<32v33r33v34r34v35r35v36r36v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[34v]číslo strany rukopisuna svědectvie všem lidem a tehdy přijde {skonánie světa[1232]}přípisek soudobého korektora. Mt24,15 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIf)[1233]viz Mc 13,14 Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kterak pověděno jest od Daniele proroka (Danielicizojazyčný text IX)[1234]viz Dn 9,27, stojících na miestě svatém — ktož čte, urozuměj —, Mt24,16 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIg, Lucecizojazyčný text XVIIIb[1235]místo XVIIb (?))[1236]viz Mc 13,14, Lk 17,31 tehdy, kto sú v Židovstvě, utiekajte na hory, Mt24,17 a kteří na střěše, nestupujte, by něco vzeli z svého domu. Mt24,18 A ktož na poli, nevracuj se vzéti sukně své. Mt24,19 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIl)[1237]viz Mc 13,17 Ale běda těhotným a ješto u prsí krmie v těch dnech! Mt24,20 {H}textový orientátor Protož modlte se, ať by nebylo utiekanie vašě v zimě neb v sobotu. Mt24,21 {I}textový orientátor Neboť bude tehdy zamúcenie veliké, jakéž nikdy nebylo od počátka světa až do skonánie všeho času, aniž bude. Mt24,22 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIl, Lucecizojazyčný text XVIIf)[1238]viz Mc 13,20, L 17 (?) A jedné leč by ukráceni byli dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené budú ukráceni dnové ti. Mt24,23 {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIm, Lucecizojazyčný text XVIIf)[1239]viz Mc 13,21, L 17,23 Tehdy, začátek komentované pasážeřekli bykonec pasáže s variantním překladem ať dievariantní překlad vám kto: Aj, tuto jest Kristus nebo ondeno, neroďte věřiti. Mt24,24 {M}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIn)[1240]viz Mc 13,22 Neboť vstanú falešní kristové a falešní prorokové a dadie[hg]dadie] ddadie znamenie veliká a zázraky, tak aby v blud byli uvedeni, by to mohlo býti, takež i vyvolení[1241] opraveno nad řádkem z chybného „vyvolené“. Mt24,25 Aj předpověděl sem vám. Mt24,26 {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XVIIf[1242]místo XIIIf (?), Lucecizojazyčný text XVIIg)[1243]viz Mc 13,22, L 17,23 Protož budú li vám řéci: Aj, na púšti jest, neroďte vycházeti, začátek komentované pasážea v jeskyniechkonec pasáže s variantním překladem aj ve jeskyniech[1244]připsáno při okrajivariantní překlad jest, neroďte věřiti. Mt24,27 {O}textový orientátor Neb jakožto blesk začátek komentované pasáževychodíkonec pasáže s variantním překladem vycházievariantní překlad ot začátek komentované pasáževýchoda {východu[1245]}přípisek soudobého korektora slunce a zjevuje až na začátek komentované pasážezápadkonec pasáže s variantním překladem západu[1246]korektor připsal nad řádek „-u“variantní překlad, tak bude i[1247]připsáno nad řádkem příchod syna člověka. Mt24,28 {P}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIIh)[1248]viz L 17,37 Kdež kolivěk[hh]Kdež kolivěk] ktez koliwiek bude tělo, tu sě zberú i orlice. Mt24,29 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIo, Lucecizojazyčný text XXIh)[1249]viz Mc 13,25, L 21,25 A ihned po zamúcení začátek komentované pasážetěchkonec pasáže s variantním překladem oněchvariantní překlad dnóv začátek komentované pasážeslunce

X
hgdadie] ddadie
hhKdež kolivěk] ktez koliwiek
1232připsáno při okraji, může jít i o vpisek původního písaře
1233viz Mc 13,14
1234viz Dn 9,27
1235místo XVIIb (?)
1236viz Mc 13,14, Lk 17,31
1237viz Mc 13,17
1238viz Mc 13,20, L 17 (?)
1239viz Mc 13,21, L 17,23
1240viz Mc 13,22
1241 opraveno nad řádkem z chybného „vyvolené“
1242místo XIIIf (?)
1243viz Mc 13,22, L 17,23
1244připsáno při okraji
1245korektor nadpsal „-u“
1246korektor připsal nad řádek „-u“
1247připsáno nad řádkem
1248viz L 17,37
1249viz Mc 13,25, L 21,25
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).