[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<38v39r39v40r40v41r41v42r42v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[40v]číslo strany rukopisumlčieše. A knieže kněžské vece jemu: „Zaklínám tě skrze[ic]skrze] zkrze boha živého, aby nám pověděl, jsi li ty Kristus, syn boží!“ Mt26,64 Vece jemu Ježíš: „Tys řekl. {An}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14m, Lucecizojazyčný text 22g, Iohaniscizojazyčný text VIo)[1426]připsáno při okraji; viz Mc 14,62, L 22,67–69, J 6,51–52 Ale však závěrné[1427]škrtnuto pravi vám: potom uzříte syna člověka začátek komentované pasážesedíciehokonec pasáže s variantním překladem an sedívariantní překlad na začátek komentované pasážepravicikonec pasáže s variantním překladem praviciech[1428]„-ech“ připsáno nad řádkemvariantní překlad moci božie začátek komentované pasážea jdúciehokonec pasáže s variantním překladem a an jdevariantní překlad v oblacích nebeských.“ Mt26,65 {Ao}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14n)[1429]viz Mc 14,63 Tehdy knieže kněžské začátek komentované pasážerozedře[1430]zapsáno s „-ě“ nakoncikonec pasáže s variantním překladem roztrže[1431]zapsáno s „-ě“variantní překlad rúcho své řka: „začátek komentované pasážeRúhalkonec pasáže s variantním překladem Porúhalvariantní překlad se jest, co ještě začátek komentované pasážepotřěbujemekonec pasáže s variantním překladem žádámevariantní překlad svědkóv? {Ap}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14a, Lucecizojazyčný text 22h)[1432]viz Mc 14,64, L 22,71 Aj nynie slyšeli ste začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanie[1433]„po-“ připsáno nad řádkemvariantní překlad. Mt26,66 Co se vám zdá?“ A oni odpověděvše, začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad: {Vinen jest smrti.“[1434]}přípisek soudobého korektora {Aq}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14ap, Lucecizojazyčný text 22c, Iohaniscizojazyčný text XVIIIq)[1435]viz Mc 14,65, L 22,63–65, J 18,22 (?) Mt26,67 Tehdy[1436]škrtnuto plváchu[1437]uprostřed slova několik přeškrtnutých písmen začátek komentované pasážena jeho obličějkonec pasáže s variantním překladem na tvář jehovariantní překlad a zášijky jeho tepiechu, a jiní políčky {jemu[1438]}přípisek soudobého korektora dávali sú v jeho[1439]„v jeho“ přeškrtnuto tvář Mt26,68 řkúce: „Prorokuj nám, Kriste, kto jest, jenž tě jest začátek komentované pasážeudeřilkonec pasáže s variantním překladem bilvariantní překlad?“ Mt26,69 {Ar}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14aq, Lucecizojazyčný text 22h, Iohaniscizojazyčný text XVIIIhg)[1440]viz Mc 14,66–68, L 22,55–57, J 18,25 A Petr sedieše začátek komentované pasáženapřědkonec pasáže s variantním překladem vněvariantní překlad v domu. I přistúpi k němu jedna dievka řkúci: „A ty s Ježíšem Kalilejským bieše.“ Mt26,70 začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže[1441]škrtnuto {A}přípisek soudobého korektora on zapřěl {jest[1442]}přípisek soudobého korektora přede všemi řka: „Neviem, co začátek komentované pasážepravíškonec pasáže s variantním překladem diešvariantní překlad.“ Mt26,71 {As}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14ac, Lucecizojazyčný text 22c, Iohaniscizojazyčný text XVIIIm)[1443]viz Mc 14,69–71, L 22,55–61, J 18,25–27 A když on[1444]škrtnuto vycházéše ze dveří, uzřě začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad jiná dievka. I vece těm, ješto tu biechu: „A tento bieše s Ježíšem Nazaretským[id]Nazaretským] nazarethſkem.“ Mt26,72 A opět začátek komentované pasážezapřěkonec pasáže s variantním překladem zapřěl jestvariantní překlad s přísahú řka, že sem neznal člověka. Mt26,73 A po malé chvíli přistúpichu k němu ti, ješto stáchu, i vecechu Petrovi: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Zajistévariantní překlad i ty si z nich

X
icskrze] zkrze
idNazaretským] nazarethſkem
1426připsáno při okraji; viz Mc 14,62, L 22,67–69, J 6,51–52
1427škrtnuto
1428„-ech“ připsáno nad řádkem
1429viz Mc 14,63
1430zapsáno s „-ě“ nakonci
1431zapsáno s „-ě“
1432viz Mc 14,64, L 22,71
1433„po-“ připsáno nad řádkem
1434připsáno nad řádkem spolu s latinskou glosou „Reus est mortis“
1435viz Mc 14,65, L 22,63–65, J 18,22 (?)
1436škrtnuto
1437uprostřed slova několik přeškrtnutých písmen
1438připsáno nad řádkem
1439„v jeho“ přeškrtnuto
1440viz Mc 14,66–68, L 22,55–57, J 18,25
1441škrtnuto
1442připsáno nad řádkem
1443viz Mc 14,69–71, L 22,55–61, J 18,25–27
1444škrtnuto
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).