[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<33v34r34v35r35v36r36v37r37v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážeA tokonec pasáže s variantním překladem Ale tovariantní překlad vězte, že by věděl hospodář, kterú by hodinu začátek komentované pasážeměl zloděj přijítikonec pasáže s variantním překladem zloděj přišelvariantní překlad, bděl by zajisté a nedal by domu svého podkopati. Mt24,44 Protož i vy buďte hotovi, neb v kterú hodinu nemníte syn člověka přijde. Mt24,45 {Z}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl) Ktoť sě zdá jest sluha věrný a opatrný, jehožto ustanovil pán nad čeledí svú, aby jim dal pokrm začátek komentované pasážečasem svýmkonec pasáže s variantním překladem v časvariantní překlad. Mt24,46 {Ab}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl) Blahoslavený ten sluha, kteréhožto když přijde pán jeho, nalezne začátek komentované pasážetak činíciehokonec pasáže s variantním překladem an tak činívariantní překlad. Mt24,47 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že nade vším svým dobrým ustaví začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad. Mt24,48 {Ac}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIm) Pakli die sluha ten v srdci zlý svém: Mešká mój pán přijíti, Mt24,49 a počne bíti spolusluhy své, začátek komentované pasážejéstikonec pasáže s variantním překladem a jiestivariantní překlad bude začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad píti začátek komentované pasážes opilcikonec pasáže s variantním překladem s opilýmivariantní překlad, Mt24,50 přijde pán sluhy toho v den, v který sě nenaděje, a v hodinu, v kterú nevie, Mt24,51 i rozdělí jej začátek komentované pasážea dielkonec pasáže s variantním překladem a částkuvariantní překlad jeho položí s pokrytci; tu bude pláč (Supracizojazyčný text XXII) začátek komentované pasážea skřěhot zubómkonec pasáže s variantním překladem a skřípěnie zubuovvariantní překlad.

Matheicizojazyčný text XXV.

Mt25,1 (Sám:) Tehdy podobno {bude}přípisek soudobého korektora královstvie nebeské desěti pannám, kteréžto vzemše sklenice (velcizojazyčný text lampy) své vyšly sú v cěstu začátek komentované pasážeženichovikonec pasáže s variantním překladem ženichuvariantní překlad a nevěstě. Mt25,2 A pět z nich bieše múdrých a pět nemúdrých. Mt25,3 Ale pět nemúdrých vzemše lampy, nevzeli sú oleje s sebú. Mt25,4 Ale múdré vzeli sú olej v orudích svých s lampami. Mt25,5 A když meškánie činieše ženich, zdřiemali sú se všecky a zesnuly sú. Mt25,6 A začátek komentované pasážeodkonec pasáže s variantním překladem ovariantní překlad puol noci stal se jest pokřik:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).