[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<28r28v29r29v30r30v31r31v32r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[30r]číslo strany rukopisujest ihned uschlo?“ Mt21,21 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIg)[1091]viz Mc 11,22–23 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Ježíš vece jim: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: budete li mieti vieru a nebudete pochybovati, netoliko o fíkovém dřevu učiníte, ale byšte této hoře řekli: Vzdvihni sě a vrz se do moře, {a[1092]}přípisek soudobého korektora tak se stane. Mt21,22 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIh, Lucecizojazyčný text XIb, Iohaniscizojazyčný text XVc etcizojazyčný text XIIIIa etcizojazyčný text i et a c)[1093]viz Mc 11,24, L 11,9 (?), J 15,7, J 14,13–14 (?) A všecko, což kolivěk budete prositi na modlitbě věřiece, vezmete.“ Mt21,23 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIf, Lucecizojazyčný text XXd, Iohaniscizojazyčný text X)[1094]viz Mc 11,27–33, L 20,1–8, J 10,41(?) A když přijide do chrámu, přistúpichu k němu, když učieše, kniežata kněžská a staří z[1095]zapsáno „s“ lidu řkúce: „V které moci toto činíš a kto[1096]škrtnuto „ge“ tobě dal tu moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vece jim: „Otieži vás i já[1097]před tím škrtnuto „y ga“, omylem zapsané dvakrát jedné řěči, kterúžto[1098]korektor opravil „-ý-“ na „-ú-“ poviete li mi, i já poviem vám, v které moci to činím. Mt21,25 Křest Janóv odkud[1099]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ místo „-d-“ jest byl: z nebe li, či začátek komentované pasážeod lidíkonec pasáže s variantním překladem z lidí[1100]připsáno při okrajivariantní překlad?“ A oni mysléchu mezi sebú řkúce: Mt21,26 „Dieme li: Z nebe, die nám: Proč ste tehdy nevěřili jemu? Pakli dieme: Z lidí, bojíme se zástupu.“ Neb všichni mějiechu Jana jako proroka. Mt21,27 A odpověděvše Ježíšovi, vecechu: „Nevieme.“ I vece jim [on]text doplněný editorem: „Aniž já vám začátek komentované pasážepoviemkonec pasáže s variantním překladem pravivariantní překlad, v které moci to činím. Mt21,28 I co sě vám zdá? (Sám:) Člověk jeden mějéše dva syny. I přistúpiv k prvniemu, vece: Synu, jdi dnes, dělaj[1101]škrtnuto „w“ u vinici mé. Mt21,29 A on odpověděv, vece: Nechci. Potom pak pokáním jsa hnut, jide. Mt21,30 A přistúpiv k druhému vece začátek komentované pasážetakežkonec pasáže s variantním překladem též[1102]připsáno při okrajivariantní překlad, a on odpověděv, vece: Jdu, pane. začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad nešel jest. Mt21,31 Který[1103]škrtnuto „ge“ z tú dvú učinil vóli otce?“ začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řekli[1104]připsáno při okrajivariantní překlad jemu: „První.“ Vece jim Ježíš: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že[1105]za „že“ zapsáno “zeni hrz“, škrtnuto zevní hřiešníci začátek komentované pasážea kurvykonec pasáže s variantním překladem a nevěstky[1106]připsáno při okrajivariantní překlad přědejdú vás v království božiem. Mt21,32 Neb jest přišel[gh]přišel] przieſel k vám Jan v cěstě spravedlivosti

X
ghpřišel] przieſel
1091viz Mc 11,22–23
1092připsáno nad řádkem
1093viz Mc 11,24, L 11,9 (?), J 15,7, J 14,13–14 (?)
1094viz Mc 11,27–33, L 20,1–8, J 10,41(?)
1095zapsáno „s“
1096škrtnuto „ge“
1097před tím škrtnuto „y ga“, omylem zapsané dvakrát
1098korektor opravil „-ý-“ na „-ú-“
1099korektor připisuje nad řádkem „-t-“ místo „-d-“
1100připsáno při okraji
1101škrtnuto „w“
1102připsáno při okraji
1103škrtnuto „ge“
1104připsáno při okraji
1105za „že“ zapsáno “zeni hrz“, škrtnuto
1106připsáno při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).