[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<33r33v34r34v35r35v36r36v37r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

se zamútí (velcizojazyčný text zatmí)konec pasáže s variantním překladem slunce zatmí sěvariantní překlad a měsiec nedá světla svého a hvězdy padati budú s nebe a moci nebeské hýbati se budú. Mt24,30 A tehdy ukáže se znamenie syna člověka na nebi. {R}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIp, Lucecizojazyčný text XXIi) A tehdy kvieliti budú začátek komentované pasáževšickni národové zemštíkonec pasáže s variantním překladem všěcka pokolenie zeměvariantní překlad i uzřé syna člověka začátek komentované pasážejdúciehokonec pasáže s variantním překladem an se béřevariantní překlad v oblaciech nebeských s mocí mnohú a s velebností. Mt24,31 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad pošle anjely své s trubú a s velikým hlasem i shromazdie vyvolené jeho ode čtyř větróv od svrchkóv nebeských až do mezí jich. Mt24,32 A od dřeva fíkového začátek komentované pasáženaučkonec pasáže s variantním překladem naučtevariantní překlad se podobenství: když již ratolest jeho začátek komentované pasážetenká budekonec pasáže s variantním překladem otmladnevariantní překlad a listie sě začátek komentované pasáževypučilokonec pasáže s variantním překladem vypučievariantní překlad, viete, že blízko jest léto. Mt24,33 Takež i vy, když uzříte ty všecky věci, vězte, že blízko jest a ve dveřiech jest. Mt24,34 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že nemine toto pokolenie, až se všecko stane. Mt24,35 Nebe i země minú, ale slova má neminú. Mt24,36 {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIq, Lucecizojazyčný text XXI) Ale začátek komentované pasážeo tomkonec pasáže s variantním překladem o onomvariantní překlad dni a hodině nižádný nevie, ani začátek komentované pasážeanjelékonec pasáže s variantním překladem andělovévariantní překlad nebeští, začátek komentované pasážejednékonec pasáže s variantním překladem jedinévariantní překlad sám otec. Mt24,37 {T}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIIi) Neb jakož bylo ve dnech Noe, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,38 Neb jakož bieše ve dnech před potopú jedúce a pijíce a pojímajíce se a vdávajíce až do dne toho, začátek komentované pasážekteréhožkonec pasáže s variantním překladem v němžtovariantní překlad všel Noe do korábu, Mt24,39 a nepoznali sú, až přišla potopa i pobrala všecky, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,40 {U}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVII, Marcicizojazyčný text) Tehdy dva začátek komentované pasážebudúkonec pasáže s variantním překladem budetavariantní překlad na poli: jeden bude vzat a druhý opuštěn. (Dva na loži: jeden bude vzat a druhý opuštěn.) Mt24,41 Dvě mlečce: jedna bude vzata a druhá opuštěna. Mt24,42 {X}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIt etcizojazyčný text XIIk) Protož bděte, neb neviete, {v}přípisek soudobého korektora kterú hodinu pán váš začátek komentované pasážemá přijítikonec pasáže s variantním překladem přijdevariantní překlad. Mt24,43 {Y}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIIl)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).