[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<30v31r31v32r32v33r33v34r34v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[32v]číslo strany rukopisubřěmena těžká začátek komentované pasážea nesnesitedlnákonec pasáže s variantním překladem a neúnosnávariantní překlad a vkládají na ramena lidská, ale svým prstem nechtie sě jich dotknúti. Mt23,5 A všecky skutky své činie, aby od lidí (velcizojazyčný text od člověkuov)[1184]druhý překlad v základním textu byli viděni.[1185]korektor v úseku „aby od lidí … byli viděni“ naznačuje změnu slovosledu {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIg, Lucecizojazyčný text XXg etcizojazyčný text XIn)[1186]viz Mc 12,38–39, L 20,46, L 11,46 (?) začátek komentované pasážeA {Neboť[1187]}přípisek soudobého korektora rozšiřují své nápisy a veličie[gw]veličie] welice podolky své. Mt23,6 A milují prvnie začátek komentované pasážeseděniekonec pasáže s variantním překladem miestavariantní překlad na večeřiech[gx]večeřiech] wecierziech a prvnie stolice v školách Mt23,7 a pozdravenie na tržišti a nazváni býti začátek komentované pasážeod člověkóv rabikonec pasáže s variantním překladem od lidí mistryvariantní překlad. Mt23,8 Ale vy neroďte nazváni býti začátek komentované pasážemistry (velcizojazyčný text rabi)[1188]druhý překlad v základním textukonec pasáže s variantním překladem mistrovévariantní překlad, neb jeden jest mistr váš a všickni vy bratřie jste. Mt23,9 A otce neroďte sobě nazývati na zemi, neb jeden jest otec váš, jenž v nebesiech jest. Mt23,10 Ani nazváni buďte mistři, neb jeden jest mistr váš, Kristus. Mt23,11 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIs[1189]místo XIV (?))[1190]viz L 14,11(?) Kto mezi vámi větčí jest[1191]korektor v úseku „mezi vámi větčí jest“ naznačuje změnu slovosledu, bude sluha váš, Mt23,12 začátek komentované pasáženebkonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad kto by se výšil, bude ponížen, a kto sě poníží, bude povýšen. Mt23,13 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIm)[1192]viz L 11,52 A běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž zavieráte královstvie nebeské přěd člověky (velcizojazyčný text přěd lidmi)[1193]druhý překlad v základním textu! Neb sami nevchodíte, ani vcházejících dopustíte[gy]dopustíte] doſputite začátek komentované pasáževjítikonec pasáže s variantním překladem vchoditivariantní překlad. Mt23,14 {E}textový orientátor Běda[gz]Běda] Biede vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž žéřete domy vdovské, na modlitbě dlúho modléce se: {neb}přípisek soudobého korektora protož větčí vezmete súd. Mt23,15 Běda vám, mistři a zákonníci a[1194]navíc oproti latině, zřejmě omylem pokrytci, jenž obchodíte moře a zemi, abyšte učinili jednoho[1195]„-o“ na konci slova téměř nečitelné novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna pekelného dvakrát viece než sami se! Mt23,16 (Sám:) Běda vám, vódce slepí, jenž pravíte: Ktož by kolivěk přisáhl skrze chrám boží, nic nenie, ale ktož by přisáhl na zlatě chrámovém, začátek komentované pasáževinen jestkonec pasáže s variantním překladem dlužen jestvariantní překlad! Mt23,17 Blázni

X
gwveličie] welice
gxvečeřiech] wecierziech
gydopustíte] doſputite
gzBěda] Biede
1184druhý překlad v základním textu
1185korektor v úseku „aby od lidí … byli viděni“ naznačuje změnu slovosledu
1186viz Mc 12,38–39, L 20,46, L 11,46 (?)
1187„A“ vyradováno, „Neboť“ nadepsáno
1188druhý překlad v základním textu
1189místo XIV (?)
1190viz L 14,11(?)
1191korektor v úseku „mezi vámi větčí jest“ naznačuje změnu slovosledu
1192viz L 11,52
1193druhý překlad v základním textu
1194navíc oproti latině, zřejmě omylem
1195„-o“ na konci slova téměř nečitelné
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).