[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<32v33r33v34r34v35r35v36r36v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

na svědectvie všem lidem a tehdy přijde {skonánie světa}přípisek soudobého korektora. Mt24,15 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIf) Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kterak pověděno jest od Daniele proroka (Danielicizojazyčný text IX), stojících na miestě svatém ― ktož čte, urozuměj ―, Mt24,16 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIg, Lucecizojazyčný text XVIIIb) tehdy, kto sú v Židovstvě, utiekajte na hory, Mt24,17 a kteří na střěše, nestupujte, by něco vzeli z svého domu. Mt24,18 A ktož na poli, nevracuj se vzéti sukně své. Mt24,19 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIl) Ale běda těhotným a ješto u prsí krmie v těch dnech! Mt24,20 {H}textový orientátor Protož modlte se, ať by nebylo utiekanie vašě v zimě neb v sobotu. Mt24,21 {I}textový orientátor Neboť bude tehdy zamúcenie veliké, jakéž nikdy nebylo od počátka světa až do skonánie všeho času, aniž bude. Mt24,22 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIl, Lucecizojazyčný text XVIIf) A jedné leč by ukráceni byli dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené budú ukráceni dnové ti. Mt24,23 {L}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIm, Lucecizojazyčný text XVIIf) Tehdy, začátek komentované pasážeřekli bykonec pasáže s variantním překladem ať dievariantní překlad vám kto: Aj, tuto jest Kristus nebo ondeno, neroďte věřiti. Mt24,24 {M}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIn) Neboť vstanú falešní kristové a falešní prorokové a dadie znamenie veliká a zázraky, tak aby v blud byli uvedeni, by to mohlo býti, takež i vyvolení. Mt24,25 Aj předpověděl sem vám. Mt24,26 {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XVIIf, Lucecizojazyčný text XVIIg) ) Protož budú li vám řéci: Aj, na púšti jest, neroďte vycházeti, začátek komentované pasážea v jeskyniechkonec pasáže s variantním překladem aj ve jeskyniechvariantní překlad jest, neroďte věřiti. Mt24,27 {O}textový orientátor Neb jakožto blesk začátek komentované pasáževychodíkonec pasáže s variantním překladem vycházievariantní překlad ot začátek komentované pasáževýchoda {východu}přípisek soudobého korektora slunce a zjevuje až na začátek komentované pasážezápadkonec pasáže s variantním překladem západuvariantní překlad, tak bude i příchod syna člověka. Mt24,28 {P}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIIh) Kdež kolivěk bude tělo, tu sě zberú i orlice. Mt24,29 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIo, Lucecizojazyčný text XXIh) A ihned po zamúcení začátek komentované pasážetěchkonec pasáže s variantním překladem oněchvariantní překlad dnóv začátek komentované pasážeslunce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).