[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<27v28r28v29r29v30r30v31r31v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[29v]číslo strany rukopisuvsiesti. Mt21,8 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIc, Lucecizojazyčný text XIXh, Iohaniscizojazyčný text XII)[1073]viz Mc 11,8–10, L 19,36–38, J 12,14–15 A mnohý zástup stlali sú začátek komentované pasážerúcha svákonec pasáže s variantním překladem rúcho své[1074]nad řádkem připsáno „-o“ a „-e“variantní překlad na cěstě a jiní řezáchu ratolesti[1075]v úseku „řezáchu ratolesti“ korektor naznačuje změnu slovosledu začátek komentované pasážes stromóvkonec pasáže s variantním překladem z dřievievariantní překlad i stláchu na cěstě. Mt21,9 A zástupi, kteříž napřěd jdiechu a kteříž po něm jdiechu {voláchu řkúce[1076]}přípisek soudobého korektora: „Ozana, pane, spas synem Davidovým, požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie, spas ny na výsosti!“ Mt21,10 A když začátek komentované pasáževnidekonec pasáže s variantním překladem vjide[1077]opraveno přepsáním „n“ na „g“variantní překlad do Jerusaléma, hnulo se jest všecko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 A lidé praviechu: „Tento jest Ježíš, prorok od Nazareta kalilejského.“ Mt21,12 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIg, Lucecizojazyčný text, Iohaniscizojazyčný text IIc)[1078]viz Mc 11,15, L 19,45–46, J 2,14–16 I vjide Ježíš v chrám boží a vymietáše všecky prodávajícé a kupujícé z chrámu a stoly penězoměncóm a stolice prodávajících holubice přěvracuje, Mt21,13 i vece jim: „Psáno jest (Isaiaecizojazyčný text LXVI)[1079]viz Is 56,7: Dóm mój dóm modlitebný bude nazván[1080]korektor v úseku „bude nazván“ naznačuje změnu slovosledu, a vy ste jej učinili peleší lotrovskú.“ Mt21,14 {F}textový orientátor (Soluscizojazyčný text:) I přistúpichu k němu slepí a chromí v chrámě a uzdravi je. Mt21,15 (Lucecizojazyčný text 19i)[1081]viz L 19,39 A vidúce kniežata kněžská a mistři divy, kteréž učinil, a dietky volajície v chrámě a řkúce: „Spas ny, synu Davidóv,“ rozhněvali sú sě; Mt21,16 a řekli sú jemu: „Slyšíš, co tito pravie?“ A Ježíš vece jim: „Ovšem. Nikdy ste nečtli, (Psalmicizojazyčný text VI[1082]chybně místo VIII (?))[1083]viz Ps 8,3 že z úst nemluvňátek[1084]„nemluvňátek“ přepsáno přes původní nečitelný text a ssancóv, dokonal si chválu?“ Mt21,17 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX, Iohaniscizojazyčný text XI)[1085]viz Mc 11,12–14 a 20–21, J 11,18 A ostav jich začátek komentované pasáževynidekonec pasáže s variantním překladem vyšel[1086]připsáno při okrajivariantní překlad ven z města do Betanie začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem a[1087]připsáno nad řádkemvariantní překlad osta tu a učieše[gf]učieše] wcieẛe je o království božiem. Mt21,18 Ale ráno vracuje se do města, zlačněl jest. Mt21,19 (Marcicizojazyčný text XI)[1088]viz Mc 11,13.20–21, napsáno černě, červeně proškrtnuto A uzřěv jedno dřevo fíkové podlé cěsty, jide k němu, a nic nenaleze[gg]nenaleze] nenalize na něm, jedné listie toliko. I vece jemu: „Nikdy se s tebe ovoce nenarázej na věky!“ začátek komentované pasážeI schlokonec pasáže s variantním překladem I uschlo[1089]připsáno při okrajivariantní překlad jest dřevo ihned fíkové.[1090]korektor v úseku „jest dřevo ihned“ naznačuje změnu slovosledu Mt21,20 A viděvše učedlníci diviechu se řkúce: „Kterak

X
gfučieše] wcieẛe
ggnenaleze] nenalize
1073viz Mc 11,8–10, L 19,36–38, J 12,14–15
1074nad řádkem připsáno „-o“ a „-e“
1075v úseku „řezáchu ratolesti“ korektor naznačuje změnu slovosledu
1076připsáno při okraji
1077opraveno přepsáním „n“ na „g“
1078viz Mc 11,15, L 19,45–46, J 2,14–16
1079viz Is 56,7
1080korektor v úseku „bude nazván“ naznačuje změnu slovosledu
1081viz L 19,39
1082chybně místo VIII (?)
1083viz Ps 8,3
1084„nemluvňátek“ přepsáno přes původní nečitelný text
1085viz Mc 11,12–14 a 20–21, J 11,18
1086připsáno při okraji
1087připsáno nad řádkem
1088viz Mc 11,13.20–21, napsáno černě, červeně proškrtnuto
1089připsáno při okraji
1090korektor v úseku „jest dřevo ihned“ naznačuje změnu slovosledu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).