[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<32r32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Požehnaný, jenž začátek komentované pasážejest přišelkonec pasáže s variantním překladem sě béřevariantní překlad ve jméno božie.“

Matheicizojazyčný text XXIIII.

Mt24,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIa etcizojazyčný text XIIII, Lucecizojazyčný text XIXk etcizojazyčný text XXIa) A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpichu k němu učedlníci jeho, aby jemu ukázali ustavenie chrámové. Mt24,2 A on odpověděv vece jim: „Vidíte li všecky tyto věci? začátek komentované pasážeVěru pravikonec pasáže s variantním překladem Věrně pravivariantní překlad vám: nebude ostaven tuto kámen na kameni, jenž by nebyl zkažen.“ Mt24,3 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIb, Lucecizojazyčný text XXIb) A když sedieše na hoře on Olivetské, přistúpichu k němu učedlníci jeho, tajně řkúce: „Pověz nám, kdy ty věci budú a které znamenie začátek komentované pasážepříštiekonec pasáže s variantním překladem příchoduvariantní překlad tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 A otpověděv Ježíš vece jim: „Vizte, aby vás nižádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Já sem Kristus, a mnohé svedú. Mt24,6 Neb uslyšíte boje a domněnie bojóv. Vizte, abyšte se nemútili, neb musí to býti; ale ne ihned konec. Mt24,7 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIIc, Lucecizojazyčný text XXc etcizojazyčný text XXI, Iohaniscizojazyčný text XVc etcizojazyčný text XVIa) Povstane zajisté lid proti lidu a královstvie proti království a budú morové a hladové a země třěsenie po miestech; Mt24,8 ale tyto všecky věci počátkové jsú bolestí. Mt24,9 Tehdy začátek komentované pasážezradiekonec pasáže s variantním překladem dadievariantní překlad vás v zamúcenie začátek komentované pasážea zmordujíkonec pasáže s variantním překladem a zahubievariantní překlad vás a budete v nenávist všem člověkóm (velcizojazyčný text lidem) pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy pohoršie se mnozí a vespolek se budú zrazovati a budú začátek komentované pasážesebekonec pasáže s variantním překladem variantní překlad nenáviděti vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní prorokové vstanú a mnohé svedú, Mt24,12 až se začátek komentované pasážepřemnoží {rozmnoží}přípisek soudobého korektora zlost, začátek komentované pasážezstydnekonec pasáže s variantním překladem ustydnevariantní překlad láska mnohých; Mt24,13 ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude. Mt24,14 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIIId) A bude kázáno toto čtenie královstvie po všěm světu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).