[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27r]číslo strany rukopisu

Mt19,1 {A}textový orientátor I sta se, když Ježíš dokona řeči tyto, jide z Galilee a přijide do krajin židovských přes Jordán. Mt19,2 I jidechu po něm zástupové mnozí i uzdravi je tam. Mt19,3 A přistúpichu k němu zákonníci pokúšejíce začátek komentované pasážehokonec pasáže s variantním překladem jeho[975]připsáno při okrajivariantní překlad a řkúce: (supracizojazyčný text Vb, Marcicizojazyčný text IX[976]chybně místo X?, Lucecizojazyčný text XVIc, Marcicizojazyčný text Xa)[977]viz Mt 5,31–32, Mc 10,2–12, L 16,18 „Slušé li člověku pustiti ženu svú pro kterú kolivěk příčinu?“ Mt19,4 Jenž odpověděv vecě[fg]vecě] weci jim: „Nečtli ste, že ktož ot počátka stvořil člověky (lidi)[978]druhý překlad v základním textu, muže a ženu stvořil jest je, i řekl jest: Mt19,5 (Genesicizojazyčný text 2)[979]viz Gn 2,24 Proto opustí člověk otce i máteř a bude se přídržeti ženy své, i budeta[980]před „i budeta“ zapsáno „i bude“, škrtnuto podtržením dva v jednom těle. Mt19,6 A tak již nejsta dva, ale jedno tělo. Protož což[981]„-ž“ vyradováno bóh spojil, člověk nerozlučuj.“ Mt19,7 Vecechu oni: (Deuteronomiicizojazyčný text XXIII)[982]viz Dt 24,1–4 „Což jest[983]„jest“ škrtnuto korektorem tehdy Mojžieš přikázal dáti kniežky[984]„-e-“ nadepsáno odpudné i pustiti?“ Mt19,8 I vece jim: „Že Mojžieš pro tvrdost srdce vašeho[fh]vašeho] waſieho přepustil vám pustiti ženy vašě. {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVId, Marcicizojazyčný text Xb)[985]viz L 16,18, Mc 10,11 Ale od počátka nebylo jest[986]„jest“ škrtnuto korektorem tak. Mt19,9 A pravi vám, že ktož[987]„-ž-“ vyradováno kolivěk pustí ženu svú, jedné krom příčiny smilstva, a jinú[fi]jinú] gini pojme […]text doplněný editorem.“[988]schází konec verše, viz Bible litoměřická: „…cizoloží. A ktož pojme puštěnú, cizoloží.“Mt19,10 Vecechu jemu učedlníci jeho: „Jest li tak[989]za „tak“ radováno písmeno, pův. asi „taká“ příčina člověku s ženú, neslušie {sě[990]}přípisek soudobého korektora pojímati ženy[991] škrtnuto korektorem.“ Mt19,11 (Sám:) Jenž řekl jim: „Ne všickni přijímají slova[992]nad tím nadepsáno „-o“ tohoto, ale kterýmž je dáno. Mt19,12 Neb sú kleštěnci, kteřížto sú se z života mateřina tak narodili, {neb sú kleštěnci, ješto učiněni sú od člověkóv[993]}přípisek soudobého korektora, a jsú kleštěnci, kteříto sú se sami klestili pro královstvie nebeské; ktož móž přijieti, přijmi.“ Mt19,13 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text X[994]X omylem? XVIIIb, Marcicizojazyčný text Xc)[995]viz L 18,15–17, Mc 10,13–16 Tehdy podány sú jemu dietky[996]na okraji červeně připsáno „malitcze“ (?), sr. BiblMik „tehda podáni sú malitcí jemu“, aby ruce vložil jim a modlil[997]„-o-“ připsáno nad řádkem se. Ale učedlníci tresktáchu je. Mt19,14 Tehdy Ježíš vece jim: „Nechte dietek jíti ke mně a neroďte brániti

X
fgvecě] weci
fhvašeho] waſieho
fijinú] gini
975připsáno při okraji
976chybně místo X?
977viz Mt 5,31–32, Mc 10,2–12, L 16,18
978druhý překlad v základním textu
979viz Gn 2,24
980před „i budeta“ zapsáno „i bude“, škrtnuto podtržením
981„-ž“ vyradováno
982viz Dt 24,1–4
983„jest“ škrtnuto korektorem
984„-e-“ nadepsáno
985viz L 16,18, Mc 10,11
986„jest“ škrtnuto korektorem
987„-ž-“ vyradováno
988schází konec verše, viz Bible litoměřická: „…cizoloží. A ktož pojme puštěnú, cizoloží.“
989za „tak“ radováno písmeno, pův. asi „taká“
990připsáno nad řádkem
991 škrtnuto korektorem
992nad tím nadepsáno „-o“
993připsáno při horním okraji, zřejmě písařem původního textu
994X omylem?
995viz L 18,15–17, Mc 10,13–16
996na okraji červeně připsáno „malitcze“ (?), sr. BiblMik „tehda podáni sú malitcí jemu“
997„-o-“ připsáno nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).