[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<24r24v25r25v26r26v27r27v28r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[26r]číslo strany rukopisumého, jenž začátek komentované pasážev nebikonec pasáže s variantním překladem v nebesiech[937]„-esiech“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad jest. Mt18,11 Neb jest přišel[fa]přišel] prziſiel syn člověka {hledati[938]}přípisek soudobého korektora, aby spasil, což jest zahynulo. Mt18,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVb)[939]viz L 15,4 Co se vám zdá? Bylo li by někomu sto ovec a zablúdila by jedna z nich, však opustí devadesát devět na horách (na púšti)[940]druhý překlad v základním textu a jde hledat té, kterážto jest zablúdila. Mt18,13 A udá li se, že ji nalezne, věru pravi vám, že se bude radovati nad ní viece než nad devadesáti {a[941]}přípisek soudobého korektora devieti, ješto sú neblúdily. Mt18,14 Tak[942]korektor nadepisuje „-ť“ nenie vóle před otcem vaším, jenž v nebesiech jest, aby zahynul jeden z maličkých těchto.“ Mt18,15 {E}textový orientátor „A shřěší li proti tobě bratr tvój, jdi a treskci začátek komentované pasážejeho {jej[943]}přípisek soudobého korektora mezi tebú[944]korektor opravuje z chybného „tebe“ připsáním „ú“ nad řádkem a mezi ním samým; i poslúchá li tebe, zjískal jsi bratra tvého (velcizojazyčný text svého)[945]druhý překlad v základním textu. Mt18,16 (Sám:) Pakli tebe neuposluchne, přijmi k sobě jednoho neb dva, (Deuteronomiicizojazyčný text XIX)[946]viz Dt 19,15 aby v ustech dvú neb tří začátek komentované pasážesvědkóv {svědkú[947]}přípisek soudobého korektora stálo každé slovo. Mt18,17 Pakli jich neuslyší, pověz kostelu, (neb starším velcizojazyčný text obci, svaté cierkvi[fb]cierkvi] czyerwky, točíš starostóm)[948] v základním textu čtyři variantní překlady za „ecclesiae“. Pakli obce (točíš svaté cierkve) neuposlúchá, buď (velcizojazyčný text budeť)[949]druhý překlad v základním textu tobě jako pohan vyobcovaný[950] „vyobcovaný“ dodáno oproti latinskému textu (tam jen „ethnicus“) a zjevný hřiešník. Mt18,18 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám (Supracizojazyčný text XVIf, Iohaniscizojazyčný text XXc)[951]viz Mt 16,19, J 20,23: kteréž kolivěk[952]„-věk“ připsáno korektorem nad řádkem věci sviežete na zemi, budú[953]„-ť“ připsáno korektorem nad řádkem svázány i na nebi, a kteréž kolivěk rozviežete[fc]rozviežete] rozvieſiete na zemi, budúť rozvázána[fd]rozvázána] rozwaſana začátek komentované pasážei v nebikonec pasáže s variantním překladem i na nebivariantní překlad. Mt18,19 Opět pravi vám: že ač dva z vás svolíta sě na zemi o všeliké věci, za kterúž kolivěk prositi budú, staneť sě jim ot otce mého, jenž v nebesiech jest. Mt18,20 Neb ktež sě zberú dva nebo třie ve jméno mé, tu sem já prostřed nich.“ Mt18,21 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVII)[954]viz L 17,4 Tehdy přistúpiv Petr k němu, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Pane, kolikrát shřěší proti mně bratr mój,

X
fapřišel] prziſiel
fbcierkvi] czyerwky
fcrozviežete] rozvieſiete
fdrozvázána] rozwaſana
937„-esiech“ připsáno korektorem nad řádkem
938připsáno při okraji
939viz L 15,4
940druhý překlad v základním textu
941připsáno při okraji
942korektor nadepisuje „-ť“
943připsáno korektorem nad řádkem jako „gie”
944korektor opravuje z chybného „tebe“ připsáním „ú“ nad řádkem
945druhý překlad v základním textu
946viz Dt 19,15
947„-ú“ připsáno korektorem nad řádkem
948 v základním textu čtyři variantní překlady za „ecclesiae“
949druhý překlad v základním textu
950 „vyobcovaný“ dodáno oproti latinskému textu (tam jen „ethnicus“)
951viz Mt 16,19, J 20,23
952„-věk“ připsáno korektorem nad řádkem
953„-ť“ připsáno korektorem nad řádkem
954viz L 17,4
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).