[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<26v27r27v28r28v29r29v30r30v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[28v]číslo strany rukopisu„Přieteli, nečinímť[1032]„-ť“ nadepsáno tobě křivdy; všaks z penieze dennieho sjednal se mnú. Mt20,14 Vezmi, co tvého jest, a jdi, neb chci i tomuto najposlednějšému dáti jako i tobě. Mt20,15 začátek komentované pasážeAnebťkonec pasáže s variantním překladem A zdalivariantní překlad neslušie[1033]„-i-“ nadepsáno mi, coť chci činiti? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Zdavariantní překlad oko tvé začátek komentované pasážekřivékonec pasáže s variantním překladem nešlechetné[1034]zapsáno jako „neſlechtne“variantní překlad jest, že sem já dobrý[fw]dobrý] dobre[1035] dopsáno znovu „sem“, naznačen variatní slovosled? Mt20,16 Tak budú začátek komentované pasáženajposlednější najprvnější a najprvnější najposlednější[fx]najposlednější] napoſlednieiſikonec pasáže s variantním překladem poslední první a první poslední[1036]připsáno při okraji, původní podoby částečně podtečkoványvariantní překlad. Neb mnozí sú začátek komentované pasáževolali[1037]chybně místo „voláni“konec pasáže s variantním překladem povoláni[1038]připsáno při okrajivariantní překlad, ale nemnozí vyvoleni.“ Mt20,17 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX etcizojazyčný text X etcizojazyčný text XVIII, Lucecizojazyčný text 18h)[1039]viz Mc 9,31, Mc 10,33–34, L 18,31 A vstupuje Ježíš do Jerusaléma, začátek komentované pasážepojekonec pasáže s variantním překladem přijem k sobě[1040]zapsáno „przigiemvariantní překlad dvanádct učedlníkóv svých tajně i vece jim: Mt20,18 „Aj vstupujeme do Jerusaléma a syn člověka zrazen bude[1041]korektor v úseku „zrazen bude“ naznačuje změnu slovosledu kniežatóm kněžským a mistróm i otsúdie jej na smrt Mt20,19 a dadie začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad pohanóm ku posmievaní a bičování a k křižování, a třetí[fy]třetí] trzieti den vstane z mrtvých.“[1042]korektor v úseku „vstane z mrtvých“ naznačuje změnu slovosledu Mt20,20 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xk)[1043]viz Mc 10,35 Tehdy začátek komentované pasážepřistúpikonec pasáže s variantním překladem přistúpilavariantní překlad k němu mátě synóv Zebedeových s syny svými, začátek komentované pasážemodléci sekonec pasáže s variantním překladem klanějíci sě[1044]připsáno při okrajivariantní překlad a prosieci nětco ot něho. Mt20,21 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vece[fz]vece] veci[1045]nadepsáno „-e“, varianta x jie: „Co chceš?“ A ona[1046]„A ona“ škrtnuto vece jemu: „Řci, ať tato [dva]text doplněný editorem syny má sedeta jeden na pravici tvé a druhý na levici v království tvém.“ Mt20,22 A[1047]škrtnuto Ježíš odpověděv[1048]korektor v úseku „Ježíš odpověděv“ naznačuje změnu slovosledu; před „odpověděv“ dopsáno „a“ začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Neviete, co prosíte. Móžete li[1049]korektor opravil na „Muožete li“ nadepsaným „-u-“ píti kalich, kterýžto[1050]korektor podtečkoval „-to“ já píti budu?“ začátek komentované pasážeVecechu {Řkú}přípisek soudobého korektora jemu: „Móžeme.“[1051]korektor opravil na „Muožeme“ nadepsaným „u“ Mt20,23 Vece jim: „Kalich zajisté[1052]vyradováno „za-“ mój píti budete, ale seděti na pravici[1053]„-a1-“ nadepsáno {mé[1054]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážea na levicikonec pasáže s variantním překladem neb na levici[1055]připsáno při spodním okrajivariantní překlad nenie mé dáti vám, ale kterýmž připraveno jest ot otce mého.“ Mt20,24 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xl, Lucecizojazyčný text XXIIk)[1056]viz Mc 10,41–43, L 22,24–26 A uslyševše deset, rozhněvali sú se[ga]se] ſſe na dva bratry. Mt20,25 A Ježíš zavolav jich k sobě i vece: „Viete li, že kniežata pohanská panují začátek komentované pasáženad nimikonec pasáže s variantním překladem nad svýmivariantní překlad, a kteří větčí sú, moc ukazují nad nimi. Mt20,26 Ne tak bude mezi vámi, ale ktož[1057]„-ž“ škrtnuto kolivěk chtieti bude mezi vámi větčí[gb]větčí] wieci býti, buď váš sluha.

X
fwdobrý] dobre
fxnajposlednější] napoſlednieiſi
fytřetí] trzieti
fzvece] veci
gase] ſſe
gbvětčí] wieci
1032„-ť“ nadepsáno
1033„-i-“ nadepsáno
1034zapsáno jako „neſlechtne“
1035 dopsáno znovu „sem“, naznačen variatní slovosled
1036připsáno při okraji, původní podoby částečně podtečkovány
1037chybně místo „voláni“
1038připsáno při okraji
1039viz Mc 9,31, Mc 10,33–34, L 18,31
1040zapsáno „przigiem
1041korektor v úseku „zrazen bude“ naznačuje změnu slovosledu
1042korektor v úseku „vstane z mrtvých“ naznačuje změnu slovosledu
1043viz Mc 10,35
1044připsáno při okraji
1045nadepsáno „-e“, varianta x jie
1046„A ona“ škrtnuto
1047škrtnuto
1048korektor v úseku „Ježíš odpověděv“ naznačuje změnu slovosledu; před „odpověděv“ dopsáno „a“
1049korektor opravil na „Muožete li“ nadepsaným „-u-“
1050korektor podtečkoval „-to“
1051korektor opravil na „Muožeme“ nadepsaným „u“
1052vyradováno „za-“
1053„-a1-“ nadepsáno
1054připsáno nad řádkem
1055připsáno při spodním okraji
1056viz Mc 10,41–43, L 22,24–26
1057„-ž“ škrtnuto
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).