[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<23r23v24r24v25r25v26r26v27r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[25r]číslo strany rukopisučlověk, kleče na kolenú přěd ním řka: „Pane, smiluj se nad mým synem, nebť náměsiečník jest a zle trpí, žeť často padá v oheň a totéž[ep]totéž] tetez u vodu. Mt17,15 A podal sem ho[898]korektor přepisuje na „jeho“ učedlníkóm tvým, a nemohli sú jeho uzdraviti.“ Mt17,16 A otpověděv[eq]otpověděv] opowiediew Ježíš vece: „Ó pokolenie nevěrné a převrácené, dokud budu s vámi? Dokud vás budu trpěti? Přineste jej[899]korektor přepisuje na „jeho“ sem ke mně.“ Mt17,17 I začátek komentované pasáževzlakonec pasáže s variantním překladem vzlál[900]korektor nad řádkem připisuje „-l“variantní překlad Ježíš jemu, začátek komentované pasážei vynidekonec pasáže s variantním překladem a vyšlo[901]připsáno při okrajivariantní překlad od něho diábelstvie, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uzdraveno jest dietě začátek komentované pasážez té hodinykonec pasáže s variantním překladem v tu hodinu[902]připsáno při okraji, u „hodiny“ přepsáno „-y“ na „-u“variantní překlad. Mt17,18 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVIId)[903]viz L 17,6 Tehdy začátek komentované pasážepřistúpili[er]přistúpili] prziſtuplikonec pasáže s variantním překladem přistúpichuvariantní překlad sú učedlníci k Ježíšovi tajně začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad řekli sú jemu: „Proč my nemohli sme vyvrci {jeho[904]}přípisek soudobého korektora?“ Mt17,19 Vece jim Ježíš: „Pro nevěru vaši. začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Věrně[905]připsáno při okrajivariantní překlad zajisté pravi vám: budete li mieti vieru jakožto zrno hořčičné, diete hoře této: Jdi začátek komentované pasážetamto[906]škrtnuto korektoremkonec pasáže s variantním překladem ottud[907]připsáno při okrajivariantní překlad, a pójde[908]přepsáno z „pak jde“, a nic vám nebude nemožné[909]korektor v úseku „a…nemožné“ naznačuje změnu slovosledu. Mt17,20 Ale tento národ nevymietá sě, jedné modlitbú a postem.“ Mt17,21 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IXq)[910]viz L 9,44 A když přebýváchu v Galilei, vece jim Ježíš: „Syn člověka má zrazen býti v ruce lidské (velcizojazyčný text člověkóm)[911]druhý překlad v základním textu Mt17,22 i zabijí začátek komentované pasážejej {jeho}přípisek soudobého korektora a třetí[es]třetí] trzieti den {z mrtvých[912]}přípisek soudobého korektora vstane.“ I zamútichu sě násilně. Mt17,23 (Soluscizojazyčný text:) A když přijidechu do Kafarnaum, přistúpichu, kteříšto[913]za tím zapsáno „to“ a škrtnuto podtečkováním začátek komentované pasážebráchukonec pasáže s variantním překladem brali sú[914]připsáno při okrajivariantní překlad {platný[915]}přípisek soudobého korektora peniez (točíš dani) k Petrovi, začátek komentované pasážei vecechukonec pasáže s variantním překladem i řekli sú[916]připsáno při okrajivariantní překlad jemu: „Mistr váš nedal penieze?“ Mt17,24 I vece: „Ovšem.“ A když vjide v dóm, předjide jej Ježíš řka: „Co se tobě zdá, Šimone? Králi zemští ot kterých berú[et]berú] bero clo neb dan: začátek komentované pasážeot svých li synóv, čili od jinýchkonec pasáže s variantním překladem ot synóv li svých, čili ot cizích[917]připsáno při okrajivariantní překlad?“ Mt17,25 A on vece: „začátek komentované pasážeOt jinýchkonec pasáže s variantním překladem Ot cizích[918]připsáno při okrajivariantní překlad.“ začátek komentované pasážeVece {Řekl[919]}přípisek soudobého korektora jemu Ježíš: „Tehdy svobodni sú synové. Mt17,26 Ale abychom jich nepohoršili, jdi k moři

X
eptotéž] tetez
eqotpověděv] opowiediew
erpřistúpili] prziſtupli
estřetí] trzieti
etberú] bero
898korektor přepisuje na „jeho“
899korektor přepisuje na „jeho“
900korektor nad řádkem připisuje „-l“
901připsáno při okraji
902připsáno při okraji, u „hodiny“ přepsáno „-y“ na „-u“
903viz L 17,6
904připsáno nad řádkem
905připsáno při okraji
906škrtnuto korektorem
907připsáno při okraji
908přepsáno z „pak jde“
909korektor v úseku „a…nemožné“ naznačuje změnu slovosledu
910viz L 9,44
911druhý překlad v základním textu
912připsáno při okraji
913za tím zapsáno „to“ a škrtnuto podtečkováním
914připsáno při okraji
915připsáno při okraji
916připsáno při okraji
917připsáno při okraji
918připsáno při okraji
919připsáno při okraji, téměř nečitelné, rekonstruováno podle BiblBoč
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).