[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<28r28v29r29v30r30v31r31v32r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jest ihned uschlo?“ Mt21,21 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIg) začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Ježíš vece jim: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám: budete li mieti vieru a nebudete pochybovati, netoliko o fíkovém dřevu učiníte, ale byšte této hoře řekli: Vzdvihni sě a vrz se do moře, {a}přípisek soudobého korektora tak se stane. Mt21,22 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIh, Lucecizojazyčný textXIb, Iohaniscizojazyčný text XVc etcizojazyčný text XIIIIa etcizojazyčný text i et a c) A všecko, což kolivěk budete prositi na modlitbě věřiece, vezmete.“ Mt21,23 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIf, Lucecizojazyčný textXXd, Iohaniscizojazyčný text X) A když přijide do chrámu, přistúpichu k němu, když učieše, kniežata kněžská a staří z lidu řkúce: „V které moci toto činíš a kto tobě dal tu moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vece jim: „Otieži vás i já jedné řěči, kterúžto poviete li mi, i já poviem vám, v které moci to činím. Mt21,25 Křest Janóv odkud jest byl: z nebe li, či začátek komentované pasážeod lidíkonec pasáže s variantním překladem z lidívariantní překlad?“ A oni mysléchu mezi sebú řkúce: Mt21,26 „Dieme li: Z nebe, die nám: Proč ste tehdy nevěřili jemu? Pakli dieme: Z lidí, bojíme se zástupu.“ Neb všichni mějiechu Jana jako proroka. Mt21,27 A odpověděvše Ježíšovi, vecechu: „Nevieme.“ I vece jim [on]text doplněný editorem: „Aniž já vám začátek komentované pasážepoviemkonec pasáže s variantním překladem pravivariantní překlad, v které moci to činím. Mt21,28 I co sě vám zdá? (Sám:) Člověk jeden mějéše dva syny. I přistúpiv k prvniemu, vece: Synu, jdi dnes, dělaj u vinici mé. Mt21,29 A on odpověděv, vece: Nechci. Potom pak pokáním jsa hnut, jide. Mt21,30 A přistúpiv k druhému vece začátek komentované pasážetakežkonec pasáže s variantním překladem téžvariantní překlad, a on odpověděv, vece: Jdu, pane. začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad nešel jest. Mt21,31 Který z tú dvú učinil vóli otce?“ začátek komentované pasážeVecechukonec pasáže s variantním překladem Řeklivariantní překlad jemu: „První.“ Vece jim Ježíš: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že zevní hřiešníci začátek komentované pasážea kurvykonec pasáže s variantním překladem a nevěstkyvariantní překlad přědejdú vás v království božiem. Mt21,32 Neb jest přišel k vám Jan v cěstě spravedlivosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).