[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[28r]číslo strany rukopisuvy, kteří ste šli po mně, v začátek komentované pasážedruhém narozeníkonec pasáže s variantním překladem vzkřiešení[1013]připsáno při okrajivariantní překlad, když sede syn člověka na stolici oslavenstvie svého, sedete i vy na dvanádcti stolicích, súdiece[fp]súdiece] ſudiecie dvanádct pokolení israhelských[fq]israhelských] iſrhahelskÿch. Mt19,29 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xg, Lucecizojazyčný text XVIIIg)[1014]připsáno při okraji, viz Mc 10,29–30, L 18,29 A všeliký[fr]všeliký] wſieliky, jenž opustí dóm neb bratry neb sestry neb otce neb máteř neb ženu[1015]zapsáno omylem jako „zemi“ neb dědinu neb syny pro jméno mé, stokrát viece vezme a život věčný obdrží. Mt19,30 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xh, Lucecizojazyčný text XIIIh)[1016]viz Mc 10,31, L 13,30 A mnozí první budú poslední a poslední první.“

Matheicizojazyčný text XX.

Mt20,1 (Sám:)„Podobno jest královstvie nebeské člověku hospodáři, jenž vyšel jest najprvé ráno, aby začátek komentované pasáževedl {uvedl[1017]}přípisek soudobého korektora dělníky začátek komentované pasážev svú vinicikonec pasáže s variantním překladem na vinici svúvariantní překlad. Mt20,2 A když úmluva[fs]úmluva] umlwua se stala s dělníky z penieze dennieho, poslal je do vinice své. Mt20,3 A vyšed[1018] -y- nadepsáno v hodinu třetí, uzře jiné začátek komentované pasážestojiecekonec pasáže s variantním překladem ani stojévariantní překlad na tržišti prázdni, Mt20,4 i vece jim: „Jděte[1019]„J-“ škrtnuto i vy do vinice mé, a což bude spravedlivé, dám vám.“ Mt20,5 A oni začátek komentované pasážešli súkonec pasáže s variantním překladem otjidechuvariantní překlad. A opět vyšel jest v šestú hodinu[1020]„hodinu“ škrtnuto a v devátú hodinu a učinil jest též. Mt20,6 V[1021]před „V“ snad vyradováno „A“ jedenádctú hodinu vyšel jest a nalezl jiné začátek komentované pasážestojiecekonec pasáže s variantním překladem ani stojie[1022]připsáno při okrajivariantní překlad začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad řekl[ft]řekl] rzkel jest jim: „Co začátek komentované pasážeteďkonec pasáže s variantním překladem to zdevariantní překlad stojíte celý den prázdni?“ Mt20,7 začátek komentované pasážeŘekli súkonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Neb začátek komentované pasáženižádný {žádný[1023]}přípisek soudobého korektora nás nepojal.“ Vece jim: „Jděte i vy do vinnice mé.“ Mt20,8 A když začátek komentované pasážese stakonec pasáže s variantním překladem byvariantní překlad večer, vece pán vinnice vladaři svému: „začátek komentované pasážeVolaj dělníkykonec pasáže s variantním překladem Zavolaj dělníkóv[1024]„-óv“ připsáno nad řádkemvariantní překlad a daj jim mzdu počna od najposledních až do začátek komentované pasáženajprvnějšíchkonec pasáže s variantním překladem najprvních[1025]„-ích“ připsáno nad řádkemvariantní překlad. Mt20,9 začátek komentované pasážeA {tehdy}přípisek soudobého korektora když[fu]když] kdy sú přišli ti, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem ještovariantní překlad sú v jedenádctú hodinu byli[1026]korektorem podtečkováno přišli, vzeli sú jednostajné penieze. Mt20,10 {A přišedše[1027] první, domněli sú sě, že by viece[1028] měli vzieti, vzěli sú i oni jednostajné peniezě.[1029]}přípisek soudobého korektora Mt20,11 A vzemše, reptali sú proti hospodářovi Mt20,12 řkúce: „Tito začátek komentované pasáženajposlednějšíkonec pasáže s variantním překladem poslední[1030]upraveno podtečkováním počáteční a konečné částivariantní překlad jednu hodinu dělali sú, a rovnys je nám učinil, jenž[fv]jenž] gen sme nesli břiemě dne začátek komentované pasážei vedrakonec pasáže s variantním překladem i horka[1031]připsáno při okrajivariantní překlad. Mt20,13 A on odpověděv jednomu z nich vece:

X
fpsúdiece] ſudiecie
fqisrahelských] iſrhahelskÿch
frvšeliký] wſieliky
fsúmluva] umlwua
ftřekl] rzkel
fukdyž] kdy
fvjenž] gen
1013připsáno při okraji
1014připsáno při okraji, viz Mc 10,29–30, L 18,29
1015zapsáno omylem jako „zemi“
1016viz Mc 10,31, L 13,30
1017opraveno korektorem z „vedl“
1018 -y- nadepsáno
1019„J-“ škrtnuto
1020„hodinu“ škrtnuto
1021před „V“ snad vyradováno „A“
1022připsáno při okraji
1023„ni-“ vyradováno
1024„-óv“ připsáno nad řádkem
1025„-ích“ připsáno nad řádkem
1026korektorem podtečkováno
1027na konci „-ie“
1028na konci „-ie“
1029připsáno při spodním okraji folia
1030upraveno podtečkováním počáteční a konečné části
1031připsáno při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).