[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[24v]číslo strany rukopisu

Mt17,1 (Soluscizojazyčný text:)[881]připsáno při okraji, vztah k paralelám v dalších synoptických evangeliích není jasný (Marcicizojazyčný text IX, Lucecizojazyčný text 9)[882]viz Mc 9,2 a L 9,28 A po šesti dnech začátek komentované pasážepojalkonec pasáže s variantním překladem vzalvariantní překlad Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i vede jě na horu vysokú súkromě, Mt17,2 i proměni sě přěd nimi. A zastkvě[ei]zastkvě] ſaſtkwie sě obličej jeho jako slunce a rúcho jeho učiněno jest bielé jako snieh. Mt17,3 A aj, ukázachu sě s ním Mojžieš[ej]Mojžieš] Moiſies a Eliáš s ním mluvíce. Mt17,4 začátek komentované pasážeTehdy[883]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Petr vecě k Ježíšovi: „Pane, začátek komentované pasážedobro {dobré[884]}přípisek soudobého korektora jest nám tuto býti; chceš li, učiňme začátek komentované pasážetutokonec pasáže s variantním překladem zde[885]připsáno jako „sde“variantní překlad tři stany. Tobě jeden a Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mt17,5 A když ještě on mluvieše, aj, oblak světlý obstieni je, a aj, hlas z oblaka řka: „Tentoť jest syn mój milý, v němž mi sě jest dobře líbilo, jeho poslúchajte!“ Mt17,6 A uslyševše učedlníci, padechu na svú[ek]svú] ſw tvář a báchu se velmě. Mt17,7 I přistúpi Ježíš a dotknul[886]„-l“ připsáno nad řádkem sě jich, začátek komentované pasáževece[887]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem a řekl[888]připsáno při okrajivariantní překlad jim: „Vstaňte a[889]připsáno nad řádkem neroďte sě báti!“ Mt17,8 začátek komentované pasážeTehdy[890]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad pozdvihše očí svých, nižádného jsú neviděli, jedné samého Ježíše. Mt17,9 A když sstupováchu s hory, přikázal jim Ježíš řka: „Nepravte nikomému viděnie, doniž[el]doniž] doniſ syn člověka nevstane z mrtvých.“ Mt17,10 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IXb)[891]viz Mc 9,10 začátek komentované pasážeTehdy {I[892]}přípisek soudobého korektora i otázachu začátek komentované pasážejeho {ho[893]}přípisek soudobého korektora učedlníci řkúce: „Což tehdy mistři pravie, že Eliáš musí najprvé přijíti?“ Mt17,11 A on odpověděv vece jim: „Eliáš zajisté přijíti má a navrátí všecko. Mt17,12 Ale pravi vám, že Eliáš již přišel jest, a nepoznali sú jeho, ale učinili sú nad[894]psáno „nade“, „-e“ škrtnuto podtržením ním, což kolivěk[em]kolivěk] koliwiech chtěli. Takež i syn člověka má trpěti od nich.“ Mt17,13 Tehdy urozuměli sú učedlníci, že o Janovi[en]Janovi] ynawoi Křstitelovi[eo]Křstitelovi] krzititelowi začátek komentované pasážemluvikonec pasáže s variantním překladem pověděl[895]připsáno při spodním okrajivariantní překlad jim. Mt17,14 A když přistúpi[896]škrtnuto podtržením, zřejmě omylem opsáno z následující části verše k zástupu přijide, {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IXc, Lucecizojazyčný text 9o)[897]viz Mc 9,14–29, L 9,37–43 přistúpi k němu

X
eizastkvě] ſaſtkwie
ejMojžieš] Moiſies
eksvú] ſw
eldoniž] doniſ
emkolivěk] koliwiech
enJanovi] ynawoi
eoKřstitelovi] krzititelowi
881připsáno při okraji, vztah k paralelám v dalších synoptických evangeliích není jasný
882viz Mc 9,2 a L 9,28
883škrtnuto
884„o“ přepsáno na „é“
885připsáno jako „sde“
886„-l“ připsáno nad řádkem
887škrtnuto
888připsáno při okraji
889připsáno nad řádkem
890škrtnuto
891viz Mc 9,10
892„Tehdy“ škrtnuto, původně druhý překlad v základním textu
893„ge-“ škrtnuto
894psáno „nade“, „-e“ škrtnuto podtržením
895připsáno při spodním okraji
896škrtnuto podtržením, zřejmě omylem opsáno z následující části verše
897viz Mc 9,14–29, L 9,37–43
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).