[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<27v28r28v29r29v30r30v31r31v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vsiesti. Mt21,8 {D}textový orientátor Marcicizojazyčný text XIc, Lucecizojazyčný text XIXh, Iohaniscizojazyčný text XII) A mnohý zástup stlali sú začátek komentované pasážerúcha svákonec pasáže s variantním překladem rúcho svévariantní překlad na cěstě a jiní řezáchu ratolestizačátek komentované pasážes stromóvkonec pasáže s variantním překladem z dřievievariantní překlad i stláchu na cěstě. Mt21,9 A zástupi, kteříž napřěd jdiechu a kteříž po něm jdiechu {voláchu řkúce}přípisek soudobého korektora: „Ozana, pane, spas synem Davidovým, požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie, spas ny na výsosti!“ Mt21,10 A když začátek komentované pasáževnidekonec pasáže s variantním překladem vjidevariantní překlad do Jerusaléma, hnulo se jest všecko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 A lidé praviechu: „Tento jest Ježíš, prorok od Nazareta kalilejského.“ Mt21,12 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XIg, Lucecizojazyčný text, Iohaniscizojazyčný text IIc) I vjide Ježíš v chrám boží a vymietáše všecky prodávajícé a kupujícé z chrámu a stoly penězoměncóm a stolice prodávajících holubice přěvracuje, Mt21,13 i vece jim: „Psáno jest (Isaiaecizojazyčný text LXVI): Dóm mój dóm modlitebný bude nazván, a vy ste jej učinili peleší lotrovskú.“ Mt21,14 {F}textový orientátor (Soluscizojazyčný text:) I přistúpichu k němu slepí a chromí v chrámě a uzdravi je. Mt21,15 (Lucecizojazyčný text 19i) A vidúce kniežata kněžská a mistři divy, kteréž učinil, a dietky volajície v chrámě a řkúce: „Spas ny, synu Davidóv,“ rozhněvali sú sě; Mt21,16 a řekli sú jemu: „Slyšíš, co tito pravie?“ A Ježíš vece jim: „Ovšem. Nikdy ste nečtli, (Psalmicizojazyčný text VI) že z úst nemluvňátek a ssancóv, dokonal si chválu?“ Mt21,17 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX, Iohaniscizojazyčný text XI) A ostav jich začátek komentované pasáževynidekonec pasáže s variantním překladem vyšelvariantní překlad ven z města do Betanie začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad osta tu a učieše je o království božiem. Mt21,18 Ale ráno vracuje se do města, zlačněl jest. Mt21,19 (Marcicizojazyčný text XI) A uzřěv jedno dřevo fíkové podlé cěsty, jide k němu, a nic nenaleze na něm, jedné listie toliko. I vece jemu: „Nikdy se s tebe ovoce nenarázej na věky!“ začátek komentované pasážeI schlokonec pasáže s variantním překladem I uschlovariantní překlad jest dřevo ihned fíkové. Mt21,20 A viděvše učedlníci diviechu se řkúce: „Kterak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).