[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<21v22r22v23r23v24r24v25r25v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[23v]číslo strany rukopisunebeský[dx]nebeský] nebeſkekonec pasáže s variantním překladem zpósob nebe[841]opraveno škrtáním a připsánímvariantní překlad súditi umiete, {C[842]}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIc)[843]viz Mc 8,12–13 začátek komentované pasážea tak[844]škrtnuto korektorem, zřejmě nejde o druhý překlad, ale o omyl, viz začátek veršekonec pasáže s variantním překladem alevariantní překlad znamenie časóv nemóžete věděti? Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jedné znamenie Jonáše proroka.“ {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIId, Lucecizojazyčný text XIIc)[845]viz Mc 8,12–13, L 12,1 A opustiv je, odšel jest. Mt16,5 A když začátek komentované pasážepřijidechukonec pasáže s variantním překladem přějidechu[846]korektor nadepisuje nad řádkem „-e-“variantní překlad učedlníci jeho přes[dy]přes] prze moře, zapomenuli sú chlebóv vzéti. Mt16,6 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A on[847]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad vece jim: „Hleďte a varujte se od kvasu zákonničieho a saducejského[dz]saducejského] ſaducieſkeho.“ Mt16,7 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIc)[848]viz Mc 8,14–21 A oni mysléchu v sobě řkúce: „začátek komentované pasážeNeb sme[849]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem že smevariantní překlad chlebóv nevzeli.“ Mt16,8 Ale věda to Ježíš, řekl jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebóv nemáte? Mt16,9 Ještě[ea]Ještě] Gieſtie nerozumiete ani pomníte pěti chlebóv mezi začátek komentované pasážepět {pěti}přípisek soudobého korektora tisícóv lida, a koliko ste[850]škrtnuto košóv vzeli[851]za tím škrtnuto „ste“, Mt16,10 ani sedm chlebóv mezi čtyři tisíce začátek komentované pasáželidakonec pasáže s variantním překladem člověkóv[852]připsáno při okrajivariantní překlad a koliko košóv vzeli ste? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebě řekl sem vám: (Marcicizojazyčný text VIIIf)[853]viz Mc 8,14–21 Chovajte se ot kvasu zákonničieho a saducejského?“ Mt16,12 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 9k etcizojazyčný text V, Iohaniscizojazyčný text VIk-l)[854]viz L 9,18–20, L 5,35–36 (?), J 6, 67–69 Tehdy sú urozuměli, že nebyl řekl varovati se od kvasu chlebového, ale od učenie zákonničieho (velcizojazyčný text oddělených[eb]oddělených] odielenich od obecného lidu)[855]druhý překlad v základním textu a saducejského. Mt16,13 I přijide Ježíš do krajin[856]k začátku verše při okraji připsáno vulgátní znění: „venit Jesus in partes“ Cesaree Filipova. začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad tázáše učedlníkóv svých řka: „začátek komentované pasážeKohokonec pasáže s variantním překladem Kým[857]připsáno při okrajivariantní překlad nazývají člověkové (velcizojazyčný text lidé)[858]druhý překlad v hlavním textu býti začátek komentované pasážesynemkonec pasáže s variantním překladem synavariantní překlad člověka?“ Mt16,14 A oni řekli: „Jiní Jana Křtitele[ec]Křtitele] Krzitiele, jiní Eliáše, jiní Jeremiáše aneb jednoho z prorokóv.“ Mt16,15 Vece jim Ježíš: „A vy kým mě býti diete?“ Mt16,16 (Soluscizojazyčný text:) {A[859]}přípisek soudobého korektora odpověděv Šimon Petr vece: „Ty si Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 začátek komentované pasážeTehdy[860]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad odpověděv Ježíš začátek komentované pasážeřeklkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad jemu: „Blahoslavený jsi, Šimone Bariona {(to jest synu Januóv)}přípisek soudobého korektora,[861]vysvětlivka připsána při okraji, patrně mladší rukou neb tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec mój, jenž jest v nebesiech.[862] při okraji připsán latinský výklad: „Simon: ebraice, interpretatur latine obediens vel obediencia; Petrus: ebraice, interpretatur latine agnoscens; Iona: ebraice, interpetatur latine columba; bar: syriace, interpretatur latine filius“ (Srov S. Eusebii Hieronymi Liber de Nominibus hebraicis, sr. též Beda Venerabilis, In Lucae euangelium expositio: Simon autem oboediens interpretatur)

X
dxnebeský] nebeſke
dypřes] prze
dzsaducejského] ſaducieſkeho
eaJeště] Gieſtie
eboddělených] odielenich
ecKřtitele] Krzitiele
841opraveno škrtáním a připsáním
842vnitřní členění nenavazuje, chybí (B)
843viz Mc 8,12–13
844škrtnuto korektorem, zřejmě nejde o druhý překlad, ale o omyl, viz začátek verše
845viz Mc 8,12–13, L 12,1
846korektor nadepisuje nad řádkem „-e-“
847připsáno nad řádkem a při okraji
848viz Mc 8,14–21
849škrtnuto
850škrtnuto
851za tím škrtnuto „ste“
852připsáno při okraji
853viz Mc 8,14–21
854viz L 9,18–20, L 5,35–36 (?), J 6, 67–69
855druhý překlad v základním textu
856k začátku verše při okraji připsáno vulgátní znění: „venit Jesus in partes“
857připsáno při okraji
858druhý překlad v hlavním textu
859připsáno nad řádkem
860škrtnuto
861vysvětlivka připsána při okraji, patrně mladší rukou
862 při okraji připsán latinský výklad: „Simon: ebraice, interpretatur latine obediens vel obediencia; Petrus: ebraice, interpretatur latine agnoscens; Iona: ebraice, interpetatur latine columba; bar: syriace, interpretatur latine filius“ (Srov S. Eusebii Hieronymi Liber de Nominibus hebraicis, sr. též Beda Venerabilis, In Lucae euangelium expositio: Simon autem oboediens interpretatur)
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).