[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<26v27r27v28r28v29r29v30r30v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

„Přieteli, nečinímť tobě křivdy; všaks z penieze dennieho sjednal se mnú. Mt20,14 Vezmi, co tvého jest, a jdi, neb chci i tomuto najposlednějšému dáti jako i tobě. Mt20,15 začátek komentované pasážeAnebťkonec pasáže s variantním překladem A zdalivariantní překlad neslušie mi, coť chci činiti? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Zdavariantní překlad oko tvé začátek komentované pasážekřivékonec pasáže s variantním překladem nešlechetnévariantní překlad jest, že sem já dobrý? Mt20,16 Tak budú začátek komentované pasáženajposlednější najprvnější a najprvnější najposlednějšíkonec pasáže s variantním překladem poslední první a první poslednívariantní překlad. Neb mnozí sú začátek komentované pasáževolalikonec pasáže s variantním překladem povolánivariantní překlad, ale nemnozí vyvoleni.“ Mt20,17 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX etcizojazyčný text X etcizojazyčný text XVIII, Lucecizojazyčný text 18h) A vstupuje Ježíš do Jerusaléma, začátek komentované pasážepojekonec pasáže s variantním překladem přijem k soběvariantní překlad dvanádct učedlníkóv svých tajně i vece jim: Mt20,18 „Aj vstupujeme do Jerusaléma a syn člověka zrazen bude kniežatóm kněžským a mistróm i otsúdie jej na smrt Mt20,19 a dadie začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad pohanóm ku posmievaní a bičování a k křižování, a třetí den vstane z mrtvých.“ Mt20,20 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xk) Tehdy začátek komentované pasážepřistúpikonec pasáže s variantním překladem přistúpilavariantní překlad k němu mátě synóv Zebedeových s syny svými, začátek komentované pasážemodléci sekonec pasáže s variantním překladem klanějíci sěvariantní překlad a prosieci nětco ot něho. Mt20,21 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vece jí: „Co chceš?“ A ona vece jemu: „Řci, ať tato [dva]text doplněný editorem syny má sedeta jeden na pravici tvé a druhý na levici v království tvém.“ Mt20,22 A Ježíš odpověděv začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Neviete, co prosíte. Móžete li píti kalich, kterýžto já píti budu?“ začátek komentované pasážeVecechu {Řkú}přípisek soudobého korektora jemu: „Móžeme.“ Mt20,23 Vece jim: „Kalich zajisté mój píti budete, ale seděti na pravici {mé}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážea na levicikonec pasáže s variantním překladem neb na levicivariantní překlad nenie mé dáti vám, ale kterýmž připraveno jest ot otce mého.“ Mt20,24 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xl, Lucecizojazyčný text XXIIk) A uslyševše deset, rozhněvali sú se na dva bratry. Mt20,25 A Ježíš zavolav jich k sobě i vece: „Viete li, že kniežata pohanská panují začátek komentované pasáženad nimikonec pasáže s variantním překladem nad svýmivariantní překlad, a kteří větčí sú, moc ukazují nad nimi. Mt20,26 Ne tak bude mezi vámi, ale ktož kolivěk chtieti bude mezi vámi větčí býti, buď váš sluha.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).