[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vy, kteří ste šli po mně, v začátek komentované pasážedruhém narozeníkonec pasáže s variantním překladem vzkřiešenívariantní překlad, když sede syn člověka na stolici oslavenstvie svého, sedete i vy na dvanádcti stolicích, súdiece dvanádct pokolení israhelských. Mt19,29 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xg, Lucecizojazyčný text XVIIIg) A všeliký, jenž opustí dóm neb bratry neb sestry neb otce neb máteř neb ženu neb dědinu neb syny pro jméno mé, stokrát viece vezme a život věčný obdrží. Mt19,30 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xh, Lucecizojazyčný text XIIIh) A mnozí první budú poslední a poslední první.“

Matheicizojazyčný text XX.

Mt20,1 (Sám:)„Podobno jest královstvie nebeské člověku hospodáři, jenž vyšel jest najprvé ráno, aby začátek komentované pasáževedl {uvedl}přípisek soudobého korektora dělníky začátek komentované pasážev svú vinicikonec pasáže s variantním překladem na vinici svúvariantní překlad. Mt20,2 A když úmluva se stala s dělníky z penieze dennieho, poslal je do vinice své. Mt20,3 A vyšed v hodinu třetí, uzře jiné začátek komentované pasážestojiecekonec pasáže s variantním překladem ani stojévariantní překlad na tržišti prázdni, Mt20,4 i vece jim: „Jděte i vy do vinice mé, a což bude spravedlivé, dám vám.“ Mt20,5 A oni začátek komentované pasážešli súkonec pasáže s variantním překladem otjidechuvariantní překlad. A opět vyšel jest v šestú hodinu a v devátú hodinu a učinil jest též. Mt20,6 V jedenádctú hodinu vyšel jest a nalezl jiné začátek komentované pasážestojiecekonec pasáže s variantním překladem ani stojievariantní překlad začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad řekl jest jim: „Co začátek komentované pasážeteďkonec pasáže s variantním překladem to zdevariantní překlad stojíte celý den prázdni?“ Mt20,7 začátek komentované pasážeŘekli súkonec pasáže s variantním překladem Řkúvariantní překlad jemu: „Neb začátek komentované pasáženižádný {žádný}přípisek soudobého korektora nás nepojal.“ Vece jim: „Jděte i vy do vinnice mé.“ Mt20,8 A když začátek komentované pasážese stakonec pasáže s variantním překladem byvariantní překlad večer, vece pán vinnice vladaři svému: „začátek komentované pasážeVolaj dělníkykonec pasáže s variantním překladem Zavolaj dělníkóvvariantní překlad a daj jim mzdu počna od najposledních až do začátek komentované pasáženajprvnějšíchkonec pasáže s variantním překladem najprvníchvariantní překlad. Mt20,9 začátek komentované pasážeA {tehdy}přípisek soudobého korektora když sú přišli ti, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem ještovariantní překlad sú v jedenádctú hodinu byli přišli, vzeli sú jednostajné penieze. Mt20,10 {A přišedše první, domněli sú sě, že by viece měli vzieti, vzěli sú i oni jednostajné peniezě.}přípisek soudobého korektora Mt20,11 A vzemše, reptali sú proti hospodářovi Mt20,12 řkúce: „Tito začátek komentované pasáženajposlednějšíkonec pasáže s variantním překladem poslednívariantní překlad jednu hodinu dělali sú, a rovnys je nám učinil, jenž sme nesli břiemě dne začátek komentované pasážei vedrakonec pasáže s variantním překladem i horkavariantní překlad. Mt20,13 A on odpověděv jednomu z nich vece:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).