[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[23r]číslo strany rukopisuMt15,30 I přistúpichu k němu zástupové mnozí, majíce s sebú němé, slepé, začátek komentované pasážeklécavékonec pasáže s variantním překladem kulhavé[822]zapsáno „kulhawie“variantní překlad a medlé i jiné mnohé i metáchu je k jeho nohám, a uzdravi[dv]uzdravi] uzdravi wzdragiwi je, Mt15,31 tak že zástupové začátek komentované pasážediviechu sekonec pasáže s variantním překladem divili sú se[823]připsáno při okrajivariantní překlad vidúce němé začátek komentované pasážemluviecekonec pasáže s variantním překladem ani mluvievariantní překlad a začátek komentované pasážeklécavékonec pasáže s variantním překladem kulhavévariantní překlad chodíce začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad slepé začátek komentované pasáževidúcekonec pasáže s variantním překladem ani vidievariantní překlad začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad velebiechu boha začátek komentované pasážeIsrahelkonec pasáže s variantním překladem israhelského[824]„-ského“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad. Mt15,32 (Marcicizojazyčný text VIIIa)[825]viz Mc 8,1–10 Ale Ježíš svolav učedlníky své začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Líto mi začátek komentované pasáženad zástupykonec pasáže s variantním překladem zástupuovvariantní překlad, neb tři dni již trvají se mnú a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cěstě.“ Mt15,33 I řkú jemu učedlníci: „Odkud {tehdy[826]}přípisek soudobého korektora nám na púšti začátek komentované pasážetoliko chlebóvkonec pasáže s variantním překladem tak mnozí chlebové[827]připsáno při okraji; „-é“ dopsáno korektorem za „chlebóv“variantní překlad chlebové, abychme nasytili zástup toliký?“ Mt15,34 I vece jim Ježíš: „Koliko chlebóv máte?“ A oni začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli sú[828]připsáno při okrajivariantní překlad: „Sedm a málo začátek komentované pasážerybiček {rybic[829]}přípisek soudobého korektora.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sedli na zemi. Mt15,36 A začátek komentované pasáževzevkonec pasáže s variantním překladem vzavvariantní překlad sedm chlebóv začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ryby začátek komentované pasážei {a[830]}přípisek soudobého korektora vzdávajě začátek komentované pasážediekukonec pasáže s variantním překladem diekyvariantní překlad, lámal {jest[831]}přípisek soudobého korektora a dal učedlníkóm svým. A učedlníci dáváchu lidu, Mt15,37 začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad jedli jsú všickni a nasyceni jsú. A což zbylo z otruskóv, zdvihli sú sedm košóv plných. Mt15,38 A bieše těch, jenž sú jedli, čtyři tisíce člověkóv kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástup, vstúpil jest na lodičku i přijide do krajin magedanských.

Matheicizojazyčný text XVI.

Mt16,1 {A}textový orientátor (supracizojazyčný text XIIo[832]viz Mt 12,24, Marcicizojazyčný text VIIIb[833]viz Mc 8,11, Lucecizojazyčný text XIIc etcizojazyčný text d[834]viz L 11,16, Iohaniscizojazyčný text VIf[835]patrně omylem za Iohanis II, viz J 2,18) I přistúpichu k němu zákonníci (velcizojazyčný text rozdělenci od obecného lidu)[836]druhý překlad v základním textu a saduceové pokúšejíc i prosili sú jeho[837] korektor opravuje škrtnutím na „ho“, aby znamenie z začátek komentované pasáženebes {nebe[838]}přípisek soudobého korektora jim ukázal. Mt16,2 A on odpověděv vece[dw]vece] wce jim: „Když jest večer, řiekáte: Jasno bude, neb črveno jest nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes nechvíle, neb začátek komentované pasážeblyští sekonec pasáže s variantním překladem červení sě[839]připsáno pod řádkem jako „cierweni ſie“variantní překlad smutné nebe. Mt16,4 začátek komentované pasážeA takkonec pasáže s variantním překladem Protož[840]připsáno pod řádkemvariantní překlad začátek komentované pasážespósob

X
dvuzdravi] uzdravi wzdragiwi
dwvece] wce
822zapsáno „kulhawie“
823připsáno při okraji
824„-ského“ připsáno korektorem nad řádkem
825viz Mc 8,1–10
826připsáno nad řádkem i při okraji
827připsáno při okraji; „-é“ dopsáno korektorem za „chlebóv“
828připsáno při okraji
829přepsáno z „rybiček“
830„i“ vyradováno
831připsáno nad řádkem
832viz Mt 12,24
833viz Mc 8,11
834viz L 11,16
835patrně omylem za Iohanis II, viz J 2,18
836druhý překlad v základním textu
837 korektor opravuje škrtnutím na „ho“
838„-s“ vyradováno
839připsáno pod řádkem jako „cierweni ſie“
840připsáno pod řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).