[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<23v24r24v25r25v26r26v27r27v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[25v]číslo strany rukopisua pusť udici a tu rybu, která najprvé uviezne[eu]uviezne] vwieznie, vezmi, a otevra usta jejie, nalezneš peniez. Ten vezma, daj jej za mě a za tě.“

XVIII.

Mt18,1 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IXb[920]viz L 9,46–48 etcizojazyčný text XXII[921]viz L 22,24, Marcicizojazyčný text IXc[922]viz Mc 9,33–37 etcizojazyčný text 18[923]nejasný odkaz, sr. Mc 10,14 a Mt 18) V tu hodinu přistúpichu učedlníci k Ježíšovi řkúce: „Ktoť sě zdá, jest větčí v nebeském království?“ Mt18,2 A přivolav Ježíš maličkého, postavi ho prostřed nich. Mt18,3 I vece {jim[924]}přípisek soudobého korektora: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrně[925]připsáno při horním okrajivariantní překlad, pravi vám: začátek komentované pasáželeč sě obrátíte a budete učiněni[ev]učiněni] ucinenikonec pasáže s variantním překladem neobrátíte li sě a nebudete li učiněni[926]připsáno při okraji, první slovo zapsáno jako „neobrati li“variantní překlad jakožto maličtí, začátek komentované pasáženevendetekonec pasáže s variantním překladem nevejdetevariantní překlad v královstvie nebeské. Mt18,4 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX, Lucecizojazyčný text XVIIa)[927]připsáno při okraji, viz Mc 9,33–37 a L 17,1–3 Protož ktož[928]připsáno při okraji, patrně písařem základního textu kolivěk se poníží jako maličký tento, tenť jest větčí v království začátek komentované pasáženebeskémkonec pasáže s variantním překladem božiemvariantní překlad. Mt18,5 A ktož začátek komentované pasážepřijalkonec pasáže s variantním překladem přijmulvariantní překlad by jednoho {maličkého[929]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážetakovéhokonec pasáže s variantním překladem takého[930]upraveno přeškrtnutímvariantní překlad začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad mé, mě přijímá. Mt18,6 A ktož by[931]škrtnuto pohoršil jednoho začátek komentované pasážez těchtokonec pasáže s variantním překladem z mýchvariantní překlad začátek komentované pasážemaličkýchkonec pasáže s variantním překladem najmenšíchvariantní překlad, jenž u mě věřie, hodné jest jemu, aby byl začátek komentované pasážezavěšenkonec pasáže s variantním překladem zvázán[932]připsáno při okrajivariantní překlad žrnov osličí na hrdlo jeho, a začátek komentované pasážeutopenkonec pasáže s variantním překladem pohříženvariantní překlad byl v hlubokosti mořské. Mt18,7 Běda světu ot pohoršenie[ew]pohoršenie] pohorſienie! Neb začátek komentované pasáženuzno[ex]nuzno] nunſno jestkonec pasáže s variantním překladem musie to býtivariantní překlad, aby přišla pohoršenie, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad musie[933]„-e“ připsáno korektorem nad řádkem {to[934]}přípisek soudobého korektora býti, však[935]„a-“ přeškrtnuto ale běda člověku tomu, skrze začátek komentované pasáženěhožtokonec pasáže s variantním překladem kteréhožvariantní překlad pohoršenie přijde! Mt18,8 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX k)[936]viz Mc 9,43–44 Ač ruka tvá neb noha tvá horší tě, uřež ji a zavrz od sebe! Dobré jest tobě v život vjíti mdlému neb začátek komentované pasážeklécavémukonec pasáže s variantním překladem kulhavémuvariantní překlad, než dvě ruce neb dvě[ey]dvě] dweě noze majíce puštěnu býti začátek komentované pasážeu věčný oheňkonec pasáže s variantním překladem v oheň věčnývariantní překlad. Mt18,9 A pakli oko tvé horší tě, vylup je[ez]je] gie a zavrz od sebe! Dobré jest tobě jedno oko majícému v život vjíti, než dvě oči majícému začátek komentované pasážeuvrženukonec pasáže s variantním překladem puštěnuvariantní překlad býti začátek komentované pasážeu věčný oheňkonec pasáže s variantním překladem v oheň věčnývariantní překlad. Mt18,10 (Sám:) Vizte, abyšte nepotupili jednoho z těchto maličkých! začátek komentované pasážeJistěkonec pasáže s variantním překladem Nebovariantní překlad pravi vám, že anjelé jich v nebesiech vždycky vidie obličej otce

X
euuviezne] vwieznie
evučiněni] ucineni
ewpohoršenie] pohorſienie
exnuzno] nunſno
eydvě] dweě
ezje] gie
920viz L 9,46–48
921viz L 22,24
922viz Mc 9,33–37
923nejasný odkaz, sr. Mc 10,14 a Mt 18
924připsáno nad řádkem
925připsáno při horním okraji
926připsáno při okraji, první slovo zapsáno jako „neobrati li“
927připsáno při okraji, viz Mc 9,33–37 a L 17,1–3
928připsáno při okraji, patrně písařem základního textu
929připsáno nad řádkem
930upraveno přeškrtnutím
931škrtnuto
932připsáno při okraji
933„-e“ připsáno korektorem nad řádkem
934připsáno při okraji
935„a-“ přeškrtnuto
936viz Mc 9,43–44
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).