[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<24r24v25r25v26r26v27r27v28r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mého, jenž začátek komentované pasážev nebikonec pasáže s variantním překladem v nebesiechvariantní překlad jest. Mt18,11 Neb jest přišel syn člověka {hledati}přípisek soudobého korektora, aby spasil, což jest zahynulo. Mt18,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVb) Co se vám zdá? Bylo li by někomu sto ovec a zablúdila by jedna z nich, však opustí devadesát devět na horách (na púšti) a jde hledat té, kterážto jest zablúdila. Mt18,13 A udá li se, že ji nalezne, věru pravi vám, že se bude radovati nad ní viece než nad devadesáti {a}přípisek soudobého korektora devieti, ješto sú neblúdily. Mt18,14 Tak nenie vóle před otcem vaším, jenž v nebesiech jest, aby zahynul jeden z maličkých těchto.“ Mt18,15 {E}textový orientátor „A shřěší li proti tobě bratr tvój, jdi a treskci začátek komentované pasážejeho {jej}přípisek soudobého korektora mezi tebú a mezi ním samým; i poslúchá li tebe, zjískal jsi bratra tvého (velcizojazyčný text svého). Mt18,16 (Sám:) Pakli tebe neuposluchne, přijmi k sobě jednoho neb dva, (Deuteronomiicizojazyčný text XIX) aby v ustech dvú neb tří začátek komentované pasážesvědkóv {svědkú}přípisek soudobého korektora stálo každé slovo. Mt18,17 Pakli jich neuslyší, pověz kostelu, (neb starším velcizojazyčný text obci, svaté cierkvi, točíš starostóm). Pakli obce (točíš svaté cierkve) neuposlúchá, buď (velcizojazyčný text budeť) tobě jako pohan vyobcovaný a zjevný hřiešník. Mt18,18 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám (Supracizojazyčný text XVIf, Iohaniscizojazyčný text XXc): kteréž kolivěk věci sviežete na zemi, budú svázány i na nebi, a kteréž kolivěk rozviežete na zemi, budúť rozvázána začátek komentované pasážei v nebikonec pasáže s variantním překladem i na nebivariantní překlad. Mt18,19 Opět pravi vám: že ač dva z vás svolíta sě na zemi o všeliké věci, za kterúž kolivěk prositi budú, staneť sě jim ot otce mého, jenž v nebesiech jest. Mt18,20 Neb ktež sě zberú dva nebo třie ve jméno mé, tu sem já prostřed nich.“ Mt18,21 {F}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XVII) Tehdy přistúpiv Petr k němu, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: „Pane, kolikrát shřěší proti mně bratr mój,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).